Så väljer du rätt värdepapper när husmarknaden kraschar igen

Summary: This is a post in Swedish. Scroll down for the usual English language articles.

Sammanfattning: Den här artikeln utgörs av valda delar av en längre artikel här om hur man väljer investeringsinstrument efter situation.


Att välja rätt investeringsinstrument är lika viktigt som att ha rätt idé om huskraschen

Antag att stigande räntor har fått dig att befara en svagare husmarknad i USA framöver, men hur exponerar du dig på bästa sätt för att tjäna på din marknadssyn? Husmarknaden är en av få ledande indikatorer för konjunkturen. Även genom den senaste kriserna har den pålitligt lett ekonomin både in i och ut ur både recessioner och perioder av tillväxt.

Den här gången kanske du redan har noterat fallande huspriser och antal omsatta bostäder trots att vi befinner oss ganska tidigt i räntehöjningsscykeln. Du ser framför dig hur styrräntan höjs någon procent till innan Fed pausar, du tror att amerikanska pensionärer tvingas sälja sina hus och lägenheter vid sidan av aktier, för att finansiera sista delen av pensionen när blandfonderna inte räcker till.

Det är inte bara val av tillgångsklass och geografi som avgör slutresultatet, utan inte minst vilken typ av investeringsinstrument du beslutar dig för att använda, t.ex. indexfonder, hedgefonder, aktier, stats- eller företagsobligationer, ETF:er och hela klassen av olika ETP:er.

För vissa passar det att ligga helt passiva och bara fortsätta att månadsspara i benchmarkkramande aktieindexfonder med låga avgifter. Då är marknadssynen enbart ett tidsfördriv och hjärngymnastik, något att prata om på lunchrasten eller kanske en story att sälja till sina kunder.

Exemplet med en huskrasch och amerikanska pensionärer i ekonomiska problem är inte taget ur luften. Och i ljuset av efterverkningarna av stigande räntor, fallande bostadspriser och aktier, samt eventuellt stigande dollar är de mest intressanta placeringarna just nu följande:


Artikeln fortsätter här…

P.S. (och om du vill ha mer på svenska så finns snart ett färskt decemberavsnitt [publiceras den 7 december kl 00:01] av Outsiders där jag går igenom hur och varför hela min investeringsportfölj är uppbyggd. Prenumerera gärna på vårt gratis nyhetsbrev “Insiders” om investeringar och makro för att inte missa något avsnitt)

A few rules for life: trust no one

Topic: Never act (blindly) on recommendations. always do the math yourself, always make sure you understand the level of certainty of the premises and facts, the solidity of the logic, and the probability of the conclusion.

Discussion: A recommendation, be it regarding an investment or a life altering decision, should only be a starting point and inspiration for your own investigation; and preferably one of several such inputs

Rule of thumb: trust no one


As an investor and portfolio manager I received as many recommendations a day I had time to listen to. They proved “right” within a reasonable time horizon about half of the time, i.e., as recommendations per se they were useless. No matter, I still got tremendous value from my analyst meetings.

I never cared about the recommendations as such; I only listened to the facts that had been painstakingly collected and documented. If anything, I made it a point to pay extra attention to the points brought forward by analysts with a different conclusion than mine. I then constructed a bigger picture of all the various data sources I had access to, some conflicting, some supporting. Not least, I gauged what the weighted average of important analysts views were.

Owing to my particular vantage point as a billion dollar hedge fund manager with access to all the largest Wall Street firms, I thus had an informed view of both all the facts, and what all other players thought were the facts and what their recommendations were. Consequently, I could slightly more reliably than most other investors take outperforming positions. Despite my privileged and advantageous position, I still had to build my own models, draw my own conclusions from a wide array of data, and not least make assessments of the relevance and reliability of the information I received.


“Try pouring a ton of steel without rigid principles”


You wouldn’t put your hand through molten metal without understanding the principles, would you? Or pouring a ton of steel without all the facts. So, why would you invest your own or clients’ money without understanding the risks, the facts and the logic involved?

Investing is hard. Anybody who claims it’s not is either stupid or selling something. If it seems to good to be true, it is, so make sure you know what the relevant facts are, and how they interact causally for the required conclusion.


Please note that this principle is valid in all aspects of life and decision making — trust no one to make your decisions for you.