Se upp med förenklande och fördunklande etiketter

OM du gör bättre investeringar genom att kategorisera bolag som “fina” så fortsätt med det. Allt som fungerar på aktiemarknaden skall uppmuntras, för det finns så mycket som inte fungerar.

Personligen har jag dock inte lyckats sätta en motiverad värderingspremie baserad på om ett bolag är “fint” eller inte.


Ämne: Den intressanta verkligheten bakom uttrycket “fint bolag”

Slutsats: Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta

Relaterat: på tal om farliga etiketter så pratar Ola Ahlvarsson den här veckan om att inte begränsa sig pga för smal beskrivning av vem man är och vad man gör (avsnittet är 34 minuter)


I den här artikeln kommer jag förklara varför jag tycker att uttrycket “fint bolag” är så fascinerande, och förhoppningsvis förmedla hur det kan leda till sämre investeringsresultat för den som använder sig av det.

“Fint? Vad betyder det?!”


Världens bästa investerare och wonderful companies

Charlie Munger och Warren Buffett brukar säga att det är bättre att köpa ett fint bolag till rimligt pris än ett ok bolag jättebilligt. Det har gått oerhört bra för Munger och Buffett.

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price”

Men, glöm inte bort att Howard Marks som är nästan lika framgångsrik har sagt att det är priset som är absolut avgörande för avkastningen. Marks säger att det finns ingen tillgång som är så dålig att investeringen inte kan bli bra om priset är tillräckligt lågt.

Citaten från Marks, Munger och Buffett är emellertid irrelevanta för dagens ämne utom på ett sätt: Det är lika dumt att investera enbart baserat på ett uttryck som “fint bolag” som huruvida priset är “lågt” eller om företaget är “wonderful” eller “fair”. Man gör sig skyldig till precis samma misstag av endimensionalitet och icke-analys.

Dessutom, Munger stannar förstås inte vid att kategorisera bolag som “wonderful” eller “fair”, eller att värderingarna bara delas in i två lika vaga kategorier. Han och Buffett har förstås en gedigen checklista som avgör om ett bolag uppfyller kriterierna för en långsiktigt högavkastande investering jämfört med alternativen.

Att de har som övergripande vägledning att hellre köpa dyrt och bra än billigt och dåligt betyder förstås inte att analysen stannar där. Inte ens ett riktigt bra företag med bra ledning är värt hur mycket som helst. Det förstår Munger också. Gör du?


Det farliga med “fina” bolag

Så här gör man (till exempel) när man tjänar pengar på aktier:

 • Köp en aktie baserat på analys av historiska kursrörelser och sälj den dyrare till någon annan
 • Köp en aktie baserat på analys av bolagets intjänings- och utdelningsförmåga och vänta på utdelningarna
 • Köp en aktie som värderas lägre än motiverat av bolagets intjäningsförmåga och sälj den när marknaden justerat för den tillfälliga felvärderingen

En del lägger till en fjärde punkt: Köp ett bolag som är “fint” och behåll det oavsett vad som händer med kurs eller verksamhet så länge det fortfarande är “fint”. Sälj bolaget när det inte längre är “fint”, förhoppningsvis till någon annan som fortfarande tycker att det är “fint”

Jag förstår att beskrivningen “fint” mycket väl kan användas som förkortning för “rimligt eller lågt värderat i förhållande till bolagets förutsättningar att skapa vinst och kassaflöde“, eller kanske “som har kompetent ledning, kompetent personal, tekniskt försprång skyddat av patent, hög och stabil marknadsandel tack vare bra produkter, låga enhetskostnader och nöjda kunder” och liknande positiva, mer eller mindre precisa, beskrivningar. Men, det finns en uppenbar risk att man lurar sig själv om man inte regelbundet uppdaterar bilden av bolaget och påminner sig själv om sin definition av genvägsbegreppet.

Tanke: Warren Buffett kanske skulle säga att om företaget har en “vallgrav” (moat) av skydd mot konkurrenter så är det ett fint bolag, men vad vet jag om hur han tänker?


Etiketter formar verkligheten och ditt beteende

När du sätter en etikett på något så låser du din uppfattning om saken. Det gäller både när du säger saker om dig själv som “jag är ekonom”, “jag kan inte sjunga” och när du kategoriserar andra eller andra saker. Vad betyder t.ex. “Emerging Markets” och är alla EM likadana? Vad betyder “tight oil”, “unconventional oil” eller “oljelager” (vilket lager, vilken slags olja, vilken årstid, under vilka omständigheter)?

Etiketter och fördomar är ibland användbara genvägar, det är därför evolutionen tagit fram dem. Men, på börsen och i många andra moderna sammanhang utgör de s.k. evolutionära mismatches.

Om någon (någon annan eller en tidigare version av dig själv) gjort en gedigen analys av ett företag och år efter år kommit fram till att bolaget outperformar på en rad punkter (tillväxt, resultat, kassaflöde, renommé, anställda) så förstår jag om man inte orkar redovisa allt detta utan börjar kalla bolaget “fint” eller “kvalitativt” eller “det finns en mängd punkter över lång tid som motiverar 30% högre multiplar än liknande företag eftersom det pålitligt vuxit ifatt värderingen på 2 år gång på gång”. OK, kalla det “fint” för att du tröttnat på at förklara för oinsatta varför du äger en skenbart dyr aktie.

Men, om du bara hört någon annan kalla det “fint”, hur ska du då veta vilken premie som är motiverad?

Eller, om du slutar analysera detaljerna (förståeligt om resultatet varit detsamma år efter år) och nöjer dig med att tänka att “äh, det är ju ett fint bolag, varför skåda hästen i munnen“, då kan bolaget eller dess förutsättningar ha förändrats.

Det är denna lättja jag vill varna för när man använder vaga etiketter. Vilket P/E-tal ska ett “fint” bolag ha? Och ett fult då?

Så länge etiketten fungerar för dig och du vet precis vad den står för ska du förstås använda den. Det är effektivt – slösa inte tid på att övertyga andra om du inte måste för att din strategi ska fungera.

Men tänk på att när det pratande huvudet på TV säger “det är ett fint bolag” så har du ingen aning om vad just det huvudet menar. Dessutom tycker jag att det påfallande ofta gäller fallna änglar, dvs bolag som t.ex. Hennes & Mauritz som överpresterat historiskt men sedan väldokumenterat tappat mark. Man vill så gärna att aktien och ens pengar ska komma tillbaka, så man hänger upp sig på att det ju brukade gå bra och därför struntar i märkliga lageruppbyggnader, fallande marginaler. vilseledande information med mera.


Vad som än får din båt att flyta

“Fina bolag”-etiketten fungerar i alla fall inte för mig. Det är för oprecist. Jag kan inte använda det vare sig för prognoser om bolaget och dess finansiella data eller värdering av bolagets prestationer.

Däremot kan jag också i en snabbpitch säga saker som “de har ett teknologiskt försprång och ett genomtänkt affärsmannaskap som sannolikt gör att tillväxten fortsätter vara högre än branschsnittet samtidigt som lönsamheten är högre. Skalfördelar och en från grunden genomtänkt produktion och distribution gör att företaget sannolikt fortsätter att utöka sitt försprång“, dvs jag säger typ “fint bolag och kan därför värderas högre”.

Alla orkar inte alltid vara precisa utåt. Det viktiga är att vara precis där det gäller – i ditt faktiska beslutsfattande.

Så, om du inte är helt säker på att användning av termen “fint bolag” gör dina aktieaffärer säkrare eller mer högavkastande, så var vaksam och gå igenom fakta en gång extra.

How two Nobel Prizes about the circadian rhythm made me change my daily habits

Topic: Weekly and daily routines for optimal health and productivity in order to maximize your amount of life time fun

Nobel relevance: A series of Nobel Prizes has shed light on the adverse effects on metabolism (diabetes), heart disease, and cancer, that living out of synch with your circadian rhythm can have.

Summary: I have the luxury to schedule my days exactly how I like. Homeostatic and hedonistic tendencies could thus easily derail my long term capacity for joy and meaning (actually the same thing, as I explained here). It’s a good thing then that I let myself be inspired by science when I organize my days and weeks to get the most out of my time without limiting myself unnecessarily.

Conclusion: This is my way, but how do you organize your time in order to leave room for spontaneity while minimizing procrastination and time waste?

Book tip: Healthy routines are great, but breaking habits is a special kind of good. Explore that concept in Ludvig Sunström’s book Breaking Out Of Homeostasis (foreword by me here, and our podcast episode in Swedish about BOOH here).

On my way back home after a workout session (slightly hungover) — it’s dark but I have already had my two sessions of light therapy for the day

Tip #2: Sigma Nutrition Radio #209 on sleep

Tip #3: my recent short article on sleep


A steady daily drum beat of habits

…ensures a great quality of life, as well as top health and productivity

My weekly routine consists of lifting weights 4 days a week between 2-4 p.m., rounded off by a short sprint on the tread mill. The other three days I walk (5-10km/day with my dog — every day of course) and run (a couple of 5km runs a week).

Weekly schedule
Monday work, workout
Tuesday Think tank, long reading
Wednesday work, workout
Thursday work, workout
Friday Buffer
Saturday Free, experiences
Sunday work, workout

 

My daily routine is built around being in bed for 8 hours, between around 11 p.m. and 7 a.m., then walking an hour outside with my dog, then coffee around 9* while doing intellectual work (reading and writing) for about 4 hours, before having my first meal of the day and walking the dog again. Those 4 hours of “work” are scheduled on my Biological Prime Time for brain work. Fasting means I’ve got both more time and energy to do creative work. One possible explanation is that pre-historic man needed to become more active in order to find food after a period of fasting.

My 4-hour work day is more than enough to move my ten-twenty main projects forward.

* long story by me on coffee and adenosine here, and one on how to time your coffee intake and why here

Daily schedule
23-07:00 Bed
07:30-08:30 Dog walk = sun therapy
08:30-12:30 4 hours of writing, creative work, no meetings; my Bio Prime Time
12:30-13 Food (first meal), pre workout
13-13:45 Dog walk = sun therapy, still light in Sweden even in winter time
14-16:30 Lifting weights 4 days a week (running or whatever the other days)
17-18 Shower, food
18:00-19:30 1-2 hours of writing, creative work, scheduling
19:30-20:30 Dog walk
20:30-23 Last meal, downshifting, conversation, books, movies. Phone off at 21.

My workouts are not scheduled for optimal recovery (since I would need to go to the gym early in the morning for that, and I just can’t fit that comfortably into my sleep, dog walks and brain work schedule — something had to give).

Instead, pumping iron takes place in the afternoon, when my body temperature peaks, and I’m the most ready for peak physical performance (e.g., benchpressing 315 lbs, as I did in October 2017)

My early evenings are spent cooking and eating dinner with my girlfriend, then doing one extra hour of computer time around 6-8 p.m. I use that time for  finishing up, tying loose ends together and preparing for the next session and then I take the dog out one final time.

The last few hours (9-11 p.m.) before going to bed, we typically just relax and downshift together, sometimes just talking, sometimes watching a movie, TV-series or YouTube videos (book reviews, cosmology shows, philosophy lectures and so on — emphatically not cute cat videos and similar wastes of time — you can find examples of what I like here under YouTube Channels)


Take-aways from my daily schedule:

 • I sleep around 8 hours every night — this is the ultimate foundation for everything human
 • I don’t have coffee first thing in the morning; I wait at least an hour, usually two, between waking up and having my first cup. I’ve written an article before about why (less addiction, better effect) — also in line with taking care of my sleep first and foremost.
 • I fast (almost) every day between around 9 p.m. the day before and 1 p.m., i.e. 16 hours. (yes, I’m back to that schedule, thanks to re-shuffling my daily schedule, not least my workouts). TIP: consult Martin Berkhan at Leangains about the benefits of fasting (also supported by the latest Nobel Prize winner — Swedes should listen to these 19 minutes by Vetandets Värld about the circadian rhythm)
 • I am outside for 2×1 hours around 8 a.m. and 1.p.m. – not counting when going for runs or spending my “free” days outside – which gives me a healthy exposure to sunlight every day (good for Vitamin-D, for synching the circadian rhythm, for general well-being and more)
 • I do something physically exertive every day
 • I keep my phone in flight mode between 9 p.m. and 8 a.m.

Take-aways from my weekly schedule

Two of my non-lifting days are scheduled for respectively “LONG READING” (Tuesdays) and “EXPLORING” (Saturdays). The third one, Friday, is marked as a “BUFFER” day for catching up, for partying, for doing more or less whatever I feel like (as if I didn’t do that on all the other days).

On my three non-workout days I want exposure to new people, new ideas and new experiences. On my workout days I want to exhaust my body as well as move all my ongoing projects forward.


Final words

I’m not saying you should copy my schedule.

I’m not even saying you should make a schedule at all.

What I am saying, however, is that you could benefit from at least checking what your current de facto schedule actually looks like — and if you’re getting the things done you aim to get done in the allotted slots – if not, perhaps you should do some reshuffling.

When doing, do. When not doing, do not.


P.S. Order Ludvig’s book Breaking Out Of Homeostasis on Amazon before Christmas 2017 and get it for 9.99 USD

P.P.S. Don’t forget to write a review, no matter how short. Why? Why not? Share!


Relevant Nobel Prizes:

Nobel Prize 2017: Circadian rhythm

Nobel Prize 2016: Autophagy

Nobel Prize 2015: DNA repair

 

Me too isn’t ALL bad

Introduction: Are you familiar with the “me too” movement? If you live in Sweden I know you are. Outside the Nordics, you may have been spared. As with many popular phenomena, it’s both silly and annoying at the same time, while also holding a kernel of truth as well as an opportunity to reflect and learn. The most important lessons here I think are to:

1) Notice your own reactions: are you just running with the herd, getting caught up in group psychology and attacking straw men, or are you actually thinking?

2) Take the chance to consider the difference between, on the one hand, groups taking sides, groups yelling at each other, individuals in groups being accused of what other individuals in the same perceived group have said or done; and on the other hand, relevant individuals calmly and logically discussing their personal experiences in the matter at hand and what to do about it instead of pitting groups against groups.


Summary: Individuals on both sides of the “me too” campaign have made mistakes, but worst of all is that actual rape victims are compared with female colleagues overhearing a bad joke that was thought to be told in private

Length: very short, 1-2 minutes


They too

A few short thoughts on the me-too campaign that has its epicenter in Sweden this fall (October-November 2017):

Let me start by saying that the campaign isn’t all bad.

If anything, that’s what I want you to take with you from this article. No matter what you thought before, at least consider the possibility that there are some facets of the phenomenon worth considering.

Second, try to recognize that there are bad seeds in both camps. Yes, some men have it wrong. As do some women. Not all men are despicable swine, and not all women are lying b***… *ehum* persons.

Again, some are truly evil, others are unfathomably narrow minded. But most are just trying to lead lives where they and their loved ones, men and female, can feel good about themselves. They are not actively trying to ruin other people’s lives, they might even actively be trying not too, but are ignorant or misunderstood — often because we are so quick to want to misunderstand and build straw men just to get to set them on fire.

Some make occasional mistakes despite trying their best. Some are just lazy and/or stuck in their ways. Many are frustrated that the other side just doesn’t seem to understand their perspective.


I’ve definitely made mistakes, some more publicly than others (I’m sorry, Emma), some despite thinking things through, sometimes actually thinking that I was a bit clever. I am what many would call a librarian, travelling the world, hunting for lost treasures, messing with magical artifacts of immense value. Wait, no, that doesn’t feel right… No, I’m a libertarian — i.e., above all I treasure individual rights and freedom. As a libertarian I hold all people as equals: men, women, elderly, children, no matter when or where or how you were conceived.

However, despite being acutely aware of all living persons’ equal worth, misdirected humor, ignorance and crowd psychology (locker talk) makes me as guilty as the next person when it comes to “soft” me-too transgressions. In other words, I ‘ve said things that have hurt women. Well I’ve hurt a lot of other people too, but right now it’s about women.


The good thing with the me-too hysteria is that every man, from the comedian, via cat callers to misogynists and rapists get to think through their actions an extra round. Maybe just one employer will be pushed slightly toward gender neutral hiring procedures, maybe one music producer will reconsider the old ways of casting female lead roles, maybe many women dare step up and take what’s theirs if they are more confident men will be a little more conscious about how they react to that.

We don’t have to dwell on everything that’s bad with the me-too movement since that could fill books… Men are being sentenced without evidence. Disproportionate power is given to liars who just regretted their decisions when waking up. There will be less flirting, less social fluidity. Women that want to fit in with the herd try extra hard to find or fabricate me-too situations.

Most important though, is that the me-too movement tends to label every man a rapist, even if he just happened to recite a bad joke that was overheard by a female employee. With every man a “rapist” some may be pushed over the actual line, most however will cower in asexuality and a robot-like attitude toward women.

Worst of all is that actual rape victims will be banalized and marginalized, simply put on par with plastically enhanced women who got cat called or ogled.


OK, these are my three take-aways regarding the me-too movement:

 1. There are good things, with the me-too campaign, albeit few and far between,
 2. Both sides have bad seeds and have done dirty deeds. Not all men are guilty and not all women are innocent
 3. Think about the actual rape-victims; they need healing, not being compared to the butt end of private jokes