“Teknik” betyder inte vinstgaranti

Investerar du i teknikbolag?

Varför det? Då skulle du lika gärna kunna investera i utdelningsbolag.


Alla bolag ska egentligen hanteras som utdelningsbolag. Det betyder för övrigt inte att man ska köpa dem med avsikt att aldrig sälja. Alla bolag ska köpas och säljas, eftersom marknaden drivs av en oundviklig cykel av optimism och pessimism. Det gör att alla aktier i bland är för dyra och ibland billiga på riktigt, inte bara “jag kan inte kan komma på något alternativ och mår dåligt när grannen blir rik”-billiga. Köper du eller behåller dyrt blir avkastningen låg. Punkt.

Enkla strategier fungerar inte. Eller, mer korrekt, ofta finns ett korn av sanning i grunden av enkla strategier, vilket tidigt drar till sig smarta pengar. Modellen verkar fungera ett tag då kurserna stiger, vilket leder till att liknande bolag får bättre tillgång till finansiering.

Men, den initialt motiverade uppgången slutar ibland i en urskillningslös hausse då dumma pengar jagar efter vad de tror är en riskfri penningmaskin. Det är då felaktiga och vilseledande slogans som “hög risk ger hög avkastning” blir populära.

Läs resten på Omni Ekonomi: Expertrösterna

Överreagerar skogsaktierna?

Min examensuppsats, C-uppsats eller vad det kan heta, den som gjorde att jag kunde plocka ut min Master från Handelshögskolan, handlade om värdering av företag som sysslade med skogsindustri.
 
Häromdagen skrev jag en slags uppföljning på den, för Vontobels räkning.
Alla de här negativa faktorerna kan förstås lösa sig, och är det någonting vi har lärt oss om skogen är att den gärna överreagerar. Därmed finns det ofta nya lägen att följa med i momentum om man lyckas identifiera det tidigt. Alternativt väntar man på att överreaktionen tappar fart, och så gör man sig redo att följa med åt andra hållet.
 
I sektorn är Stora och SCA klart störst, om man inte räknar hygienartikelföretaget Essity till skogsbolagen. Holmen, Munksjö och Metsä kommer på delad tredjeplats och långt under dem hittar vi Rottnerros.
 
Rottnerros är inte bara minst utan även billigast i sektorn och svänger mest
 
Framför allt konstaterar jag att skogsaktierna rör sig mycket, och att det ger tradinglägen för den som vågar se bortom den för dagen populära trendriktningen. Läs resten här.

Är Powell en hök eller en duva? Ja.

Visste du att Feds ordförande är miljardär?

USAs räntekurva har nyligen inverterats, vilket normalt varit ett tydligt tecken på en kommande recession.

Å andra sidan talar vinster, belåningsgrad, optimismmätningar, IPO-aktivitet och värderingsmultiplar för brinnande högkonjunktur.

Vidare skulle man utifrån löner och räntor kunnat tro att vi redan befinner oss i en djup lågkonjunktur. Dessa två variabler har dessutom effekten att ge en extra boost till både vinster (lägre lönekostnader) och värderingar (lägre diskonteringsränta i analytikernas modeller).

Kombinationen med både höga vinster och höga värderingar är farlig, oavsett om man är privatsparare med fokus på aktier eller är Fedchef och behöver skapa en räntebuffert inför nästa recession utan att orsaka en ekonomisk kollaps via den instabila kreditmarknaden. Den utgör en ovanligt stor systemrisk pga sin rekordstorlek i förhållande till ekonomin, samt den stora andelen lån med låga kreditbetyg).

OBS! Det här är bara slutet på en lite längre artikel om vad som ligger bakom Feds plötsliga omsvängning som i sin tur medfört den starkaste börsvåren på 30 år. Hela artikeln hittar du här.

Inverterad räntekurva betyder ont om tid

I det perspektivet förstår man att Fedordföranden Powell ger dubbla signaler. Han är helt enkelt räntehök med avseende på aktier men en duva med avseende på kreditmarknaden.

Implikationer för aktieinvesterare: hedga dina positioner
För dig som investerar i aktier betyder det här att det både finns en Fed-put och inte. Det betyder ökad osäkerhet om Feds beslut, men med en trend med stigande styrränta, oavsett om börsen faller, så länge kreditmarknaden inte låser sig. Jag skulle inte vilja ligga tungt investerad i aktier när både osäkerheten om besluten är hög och riktningen på räntan är uppåt.

Så skapas marknadens värdering

Aktiemarknaden kan sägas styras av en kombination av två saker: dels underliggande fundamentala variabler som försäljning och vinster, dels vilken värderingsmultipel investerarna vill sätta på dessa variabler.

Multiplarna bestäms i sin tur av tillgången på likviditet (inklusive lån) och med vilken optimism likviditeten sätts i arbete.

Just nu är de fundamentala variablerna upptryckta nära max, tack vare många i arbete, optimistiska arbetstagare och konsumenter, samt låga räntor. Samtidigt är värderingsmultiplarna höga, till stor del drivna av samma faktorer.

Om du inte tror att konjunkturcykeln är avskaffad genom Feds flitiga användande av sedelpressar, så väntar en normaliseringsperiod med både lägre fundamentalvariabler och en dämpad optimism (lägre värderingsmultiplar). Även om du vill hålla kvar i dina favoritaktier, så kan du säkra upp nedsidan för marknaden i stort med olika indexinstrument.

Lika lite som Fed kunde rädda aktiemarknaden 2002 och 2008 kommer Powell varken försöka eller kunna göra det den här gången. Hans uppdrag gäller ekonomin, inte börsen, och även om han har en inneboende duva så gäller den främst kreditmarknaden och ekonomins långsiktiga hälsa.

Powell bryr sig inte om hur aktiemarknaden går, eller vad Trump skriker om. Powell är för gammal, smart och rik för den dansen (som jag). Han vill USAs bästa på lång sikt.

På den andra sidan bör du vara beredd på att det inte var sista gången Fed ökade de ekonomiska stimulanserna i panik över risker i kreditmarknaden, vilket spiller över som en bieffekt i fler stora och plötsliga uppställ för aktiemarknaden. Det betyder att hur negativ du än är till aktier så är det en
lika förlorande strategi att försöka ligga kort hela vägen ner.

Kommer alltså Fed att stimulera eller strama åt?

Svaret är ja.

På båda frågorna.

Och kommer det ge ras eller rus på börserna i USA (och Europa som ändå alltid är en blek kopia av USA sedan de bästa flyttade västerut för 100-150 år sedan)?

Ja.

Som sagt så finns resten av artikeln här