Så tjänar du mest på rapportsäsongerna

This post is in Swedish. In it I talk about how I use earnings seasons for entering and exiting positions I already have a strong opinion on. Try translating the entire original post here if you’re interested.

Ku-treorna väller in!

Hur ska man hinna ta till sig all information under en rapportperiod? Svaret är att du inte ens ska försöka.

Är det överhuvudtaget rimligt att tro att du kan vara snabbare än högavlönade proffs, maskiner och institutioner? 

-Nej.

Ställ dig istället först följande tre frågor: 

Vad kan du veta? Vad är värdefullt att veta? Vad är slöseri med tid? Bara det som rimligen kan påverka ett bolags aktiekurs eller dess underliggande faktiska värde, och som inte redan är inräknat i kursen. Allt annat är onödigt brus, om man inte tror att kunskapen kan komma till nytta genom att underlätta framtida analyser. 

Rent slöseri med tid är till exempel aktiviteter som att stirra på aktiekursgrafer i realtid. Läs mer här

perceptionen av framgång är viktigare än fakta

Fundamentalanalys är grunden för bedömning av ett företags förmåga att överleva och att skapa värde på lång sikt. Det är information du kan veta ganska mycket om och som över tid bestämmer din avkastning. På kortare sikt, vilket tyvärr kan vara så mycket som 5-10 år, är emellertid perceptionen av framgång viktigare än fakta som stödjer den. 

Det absolut svåraste att hantera på aktiemarknaden är

samspelet mellan verkligheten och hur den uppfattas

Det är alltså inte företagens finansiella utveckling som är avgörande, utan investerarkollektivets tolkning av andras funderingar kring visserligen dels finanserna men främst kursrörelserna. 

Ur det perspektivet är uppgifter om försäljning, resultat, kassaflöde, tillgångar och skulder nästan helt oväsentliga. Och ändå är det dessa fundamenta som på lång sikt är det enda relevanta riktmärket för marknadsvärdet.

Det finns ändå framför allt två rimliga användningsområden för teknisk analys. Det ena är att…

…om det inte finns en tydlig… 

Läs resten av texten här

Det andra är att mäta graden av…

alltså hur…

Den senare analysen kan användas för bedömningar av om…

Läs resten av texten här

Stress Adjusted Returns, dvs avkastning i förhållande till din insats och grad av stress du känner över dina investeringar

Börja med att mentalt lägga allt du inte kan kontrollera i en låda som du stänger, låser och glömmer. Sedan designar du ett effektivt system för att filtrera fram en praktisk signal ur ett ohanterligt brus och använder den för att avgöra om det är en systematisk förändring på gång. 

Om det inte är det, vilket oftast är fallet, så kan du …

I det perspektivet är det kanske mer intressant att fundera över nedsidan i aktier som H&M, Ericsson och Securitas. OBS dock att inget här är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.

OBS, den här texten är bara en teaser för den riktiga texten hos Vontobel. Följ länkarna dit och läs hela texten om du är intresserad.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.