Så använder man värderingsmultiplar mest effektivt

This is a rare post in Swedish and deals with how to use same-company historical relative valuation multiples as input for investment decisions. If you don’t understand Swedish, skip to the previous post.

Om du förstår svenska rekommenderar jag att du klickar här så kan du läsa hela krönikan hos Vontobel, för här får du bara några utdrag.

Är P/S 1,2 för Hennes och Mauritz billigt?


Från Vontobel

Här är ett förslag på en process för att filtrera fram investeringsidéer som ofta kommer ge en god avkastning — men inte alltid, för sådana processer finns inte:

Utgå från en grupp företag du tror skulle kunna bli bra investeringar. Det kan vara utifrån tips från kunniga och trovärdiga personer eller analysfirmor; eller något så enkelt som de största företagen i en viss region (t.ex. OMX 30), eller ett antal företag inom en viss bransch (kanske Betting, Biotech, Banker, Livsmedel, Kläder eller Verkstad) du har anledning att tro kan generera bra avkastning.

Filtrera sedan bort de aktier som inte uppfyller dina krav. Det kan vara faktorer som lönsamhet, tillväxt, utdelning, storlek, börsomsättning och liknande. Ett av de vanligaste filtren är värdering , men värderingen behöver sättas i relation till någonting för att man ska veta om den är hög eller låg, dvs om aktien är dyr eller billig. Fortsättning följer här.


Ett problem med just vinstmultiplar är att vinstmarginalerna kan variera kraftigt över såväl konjunkturcykler som produktcykler. Då är Price/Sales ett stabilare värderingsmått. Fortsättning följer här.


Observera också att om den handlas nära lägstanivån i intervallet måste man vara lika noggrann. Visst, om inget särskilt har hänt så är aktien kanske tillfälligt billig och kan vara på väg att stiga igen, men det kan också vara så att mer insatta investerare har en anledning att sälja nu hellre än sen. Kanske väntar ökad konkurrens eller ofördelaktig lagstiftning runt hörnet. Marknaden är ofta bra på att sniffa fram sådan här information i förväg.

En filtrering på extremvärden är således bara en startpunkt för att hitta intressanta situationer, och inte minst ett sätt att minska antalet objekt att analysera på allvar. Fortsättning följer här.


Oavsett vilka bolag du äger är det en bra övning att ta reda på om de är “billiga” eller “dyra” just nu relativt sina historiska intervall. Om du då inte har en bra förklaring till varför så är det en signal för att fundera på åtgärder för att skydda portföljen, eller kanske tvärtom att öka exponeringen. Fortsättning följer här.

admin

One Comment

  1. “Retired”, my ass.

    P/S: Detta är en sällsynt kommentar på svenska. Om du inte förstår svenska, gå till Google Translator.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.