Är Powell en hök eller en duva? Ja.

Visste du att Feds ordförande är miljardär?

USAs räntekurva har nyligen inverterats, vilket normalt varit ett tydligt tecken på en kommande recession.

Å andra sidan talar vinster, belåningsgrad, optimismmätningar, IPO-aktivitet och värderingsmultiplar för brinnande högkonjunktur.

Vidare skulle man utifrån löner och räntor kunnat tro att vi redan befinner oss i en djup lågkonjunktur. Dessa två variabler har dessutom effekten att ge en extra boost till både vinster (lägre lönekostnader) och värderingar (lägre diskonteringsränta i analytikernas modeller).

Kombinationen med både höga vinster och höga värderingar är farlig, oavsett om man är privatsparare med fokus på aktier eller är Fedchef och behöver skapa en räntebuffert inför nästa recession utan att orsaka en ekonomisk kollaps via den instabila kreditmarknaden. Den utgör en ovanligt stor systemrisk pga sin rekordstorlek i förhållande till ekonomin, samt den stora andelen lån med låga kreditbetyg).

OBS! Det här är bara slutet på en lite längre artikel om vad som ligger bakom Feds plötsliga omsvängning som i sin tur medfört den starkaste börsvåren på 30 år. Hela artikeln hittar du här.

Inverterad räntekurva betyder ont om tid

I det perspektivet förstår man att Fedordföranden Powell ger dubbla signaler. Han är helt enkelt räntehök med avseende på aktier men en duva med avseende på kreditmarknaden.

Implikationer för aktieinvesterare: hedga dina positioner
För dig som investerar i aktier betyder det här att det både finns en Fed-put och inte. Det betyder ökad osäkerhet om Feds beslut, men med en trend med stigande styrränta, oavsett om börsen faller, så länge kreditmarknaden inte låser sig. Jag skulle inte vilja ligga tungt investerad i aktier när både osäkerheten om besluten är hög och riktningen på räntan är uppåt.

Så skapas marknadens värdering

Aktiemarknaden kan sägas styras av en kombination av två saker: dels underliggande fundamentala variabler som försäljning och vinster, dels vilken värderingsmultipel investerarna vill sätta på dessa variabler.

Multiplarna bestäms i sin tur av tillgången på likviditet (inklusive lån) och med vilken optimism likviditeten sätts i arbete.

Just nu är de fundamentala variablerna upptryckta nära max, tack vare många i arbete, optimistiska arbetstagare och konsumenter, samt låga räntor. Samtidigt är värderingsmultiplarna höga, till stor del drivna av samma faktorer.

Om du inte tror att konjunkturcykeln är avskaffad genom Feds flitiga användande av sedelpressar, så väntar en normaliseringsperiod med både lägre fundamentalvariabler och en dämpad optimism (lägre värderingsmultiplar). Även om du vill hålla kvar i dina favoritaktier, så kan du säkra upp nedsidan för marknaden i stort med olika indexinstrument.

Lika lite som Fed kunde rädda aktiemarknaden 2002 och 2008 kommer Powell varken försöka eller kunna göra det den här gången. Hans uppdrag gäller ekonomin, inte börsen, och även om han har en inneboende duva så gäller den främst kreditmarknaden och ekonomins långsiktiga hälsa.

Powell bryr sig inte om hur aktiemarknaden går, eller vad Trump skriker om. Powell är för gammal, smart och rik för den dansen (som jag). Han vill USAs bästa på lång sikt.

På den andra sidan bör du vara beredd på att det inte var sista gången Fed ökade de ekonomiska stimulanserna i panik över risker i kreditmarknaden, vilket spiller över som en bieffekt i fler stora och plötsliga uppställ för aktiemarknaden. Det betyder att hur negativ du än är till aktier så är det en
lika förlorande strategi att försöka ligga kort hela vägen ner.

Kommer alltså Fed att stimulera eller strama åt?

Svaret är ja.

På båda frågorna.

Och kommer det ge ras eller rus på börserna i USA (och Europa som ändå alltid är en blek kopia av USA sedan de bästa flyttade västerut för 100-150 år sedan)?

Ja.

Som sagt så finns resten av artikeln här

Men det brinner ju ännu bättre med bensin!

Riksbanken kanske gör rätt trots allt – den är i alla fall förutsägbar
Som jag skrev i den senaste uppdateringen om svensk ekonomi den 7 februari i år så tar det nog emot hos Riksbanken att införa positiv styrränta. Mycket riktigt backade ledamöterna häromveckan från (de hypotetiska) planerna på att höja räntan, för att istället fokusera på att göra matinköp och utlandsresor dyrare för vanliga svenskar.

Vad ligger då bakom Riksbankens agerande? Hur står det egentligen till med den svenska ekonomin efter 10 år med extremt stimulativ penningpolitik, börser som rusat till nya all time highs, och synkroniserad global högkonjunktur?

Är negativ ränta och tillgångsköp det enda rimliga alternativet givet läget för ekonomin?

Vi tittar i tur och ordning på den senaste statistiken över arbetsmarknaden, ekonomins tillväxt och inflationen, men redan från början kan jag avslöja att det aldrig varit bättre. Om Sverige någonsin tänt på alla cylindrar så är det nu…


…Däremot är det fullständigt oförståeligt varför Riksbanken medvetet väljer att föra en överhettningspolitik,endast som enbart kan förklaras av politisk påverkan, eller en snarast hedgefondinspirerad permapessimism inför framtiden.

Med ovanligt hög tillväxt och helt normal inflation i ryggen är det snarast omöjligt att försvara något annat än en styrränta på omkring 4%. När då Riksbanken väljer en negativ ränta, samt tillgångsköp ovanpå det, innebär det en fantastisk (om än kortsiktig) gåva till alla som har möjlighet att ta risk…

Läs resten av krönikan här hos Vontobel

Värdebaserad investering och teknisk analys

Passiva investeringar och teknisk analys

Det här är valda utdrag från en artikel som finns i sin helhet här

Investeringar kräver att kapitalet kommer tillbaka

Det är bara några årtionden sedan idén om passiv indexinvestering förverkligades i Vanguards första aktiefond. De första tio åren var det få som noterade fonden, vars kontroversiella namn till slut godkändes av det praktiska skälet att den därmed sorterades intill moderbolaget Wellington (!)

Någon annans problem blir förr eller senare ditt

Teorin bakom ej värdebaserad investering är att “någon annan”, t.ex. “marknaden”, antas göra värderingsarbetet och att det inte är någon idé att vare sig uppfinna hjulet på nytt eller försöka tävla om att göra ett bättre arbete än dessa förmodade superproffs.

I korthet kan man säga att teknisk analys bygger på idén att fundamental värdebaserad investering innebär för mycket, för svårt och för hårt konkurrensutsatt jobb med för dålig timersättning för att vara värt det.

TA-folket bortser från att konkurrensen är hårdare inom TA eftersom det är många fler som sysslar med det.

Fördel TA: Passiva investerare och tekniska analytiker kan flyta med hela vägen upp i en övervärdering utan begränsningar i form av att det “inte är motiverat”.

En annan fördel är att de självförstärkande trender som skapas av passiva investerare har kortare fas.

Tre investeringsstrategier

Tre av de mest effektiva placeringsstrategierna tar hänsyn till både trender, cykler och värdering:

Månadsspara i aktier

För det första…

Tillgångsslagsallokering

För det andra kan man…

Värdebaserad indexomviktning

Ytterst få kan hantera den tredje strategin…

Men, det finns en kompromiss som fungerar både i praktiken och har en sund teoretisk bas utan att kräva alltför mycket tid och resurser av användaren. Så här ser metoden ut uppdelad i fem enkla steg.

———-

… rör sig sällan mer än upp till tio procent per år. Det medför att värderingsmultiplarna dras tillbaka mot ett genomsnittsvärde efter tillfälliga sentimentsstyrda extremvärden.

Du hittar som sagt artikeln i sin helhet som en gästblogg här