De vise adderar ADDVise*

I Finanskursens Facebookgrupp för tidigare och nuvarande deltagare i Finanskursen presenterar vi och diskuterar fundamentalt undervärderade aktier. Det har hittills alltid gjorts med fokus på fakta och noga underbyggda resonemang för hur dessa fakta ska värderas, och jag räknar som moderator i gruppen iskallt med att faktafokus och respekten i gruppen kommer bevaras.
 
Den 30 augusti 2021 genomförde ett av de case vi har pratat om både i FB-gruppen och som värderingsexempel i själva kursen, serieförvärvaren ADDVise, verksamt inom enkel sjukvårdsutrustning, ännu ett värdeadderande förvärv. Jag passade därför idag, 2 september, på att uppdatera gruppen med referens till inlägget från den 24 maj i år.
 
Då stod kursen i 3,30kr och jag motiverade i min analys av läget ett värde på cirka 6kr per aktie (med en diskonteringsfaktor på över 20%, dvs från 6kr kunde aktien gå till 13 kr om cirka 4 år). Idag handlade den på över 4,50 kr/aktie.
——————-
Så här skrev jag i FB-gruppen för Finanskursen i eftermiddag:
 
ADDVISE förvärv häromdagen satte fart på aktien
Jag re-postar inlägget om AddVise från 24 maj (då 3,30kr, nu 4,50 kr +36%).
Då skrev jag “Ca 6 kr tycker jag vore en rimlig kurs i år, givet bolagets egna mål.”, “det här [är] en av årets mest intressanta aktier i sektorn serieförvärv och multipelarbitrage”
Caset är fortfarande lika aktuellt som då, men kanske är det dumt att jaga efter när kursen spikar uppåt.
———-
———-
INLÄGGET från den 24 maj
 
ADDVise — serieförvärvare med 40-45% årlig avkastningspotential
———-
Verksamhet: medicintekniska produkter till laboratorier och sjukvård, tex förbrukningsmaterial, ventilation, labbinredning, positioneringsverktyg, röntgenstöd, apoteksprodukter.
———–
Tillväxtcase: långsiktig organisk tillväxt minst i linje med BNP, men framför allt förvärv, totalt 20% årlig omsättningstillväxt. Behovet av sjukvårdsprodukter torde växa snabbare än BNP. Målet för 2025 ligger på 1 miljard kr vilket är lite mer än 20% per år.
———-
Läge just nu: få ägare (1729 st på Avanza), besvikelse över låg tillväxt pga Corona (en del trodde nog att det skulle bli tvärtom, men inom sjukvård gjorde fokus på Corona att den vanliga sjukvårdsverksamheten fick minskat behov av förbrukningsprodukter). När tillväxten accelererar i år kan det ge extra effekt på företagets värdering. Förvärvet av ett onlineapotek i USA (MOU) idag understryker att tillväxten fortsätter och att målet på 20% tillväxt är rimligt.
———-
Värdering: Företagets uttalade mål är 1 miljard i omsättning ca 2025 med en EBITDA-vinst på 150 msek och maximalt 450m i nettoskuld. Vid en EV/EBITDA-multipel på 15x ger det ett börsvärde på 15×150-450=1800 msek. Flera andra serieförvärvare på börsen värderas till 15-20x, vissa ännu högre, vilket är rimligt vid en tillväxttakt på 15-20%. Antalet aktier är idag 140m st. Om antalet aktier är konstant blir värdet per aktie 1800/140=13kr om ca 4 år (knappt ett år innan resultatet). Från dagens 3,30 kr motsvarar det 41% ökning per år. Dessutom tillkommer utdelning, men å andra sidan kan antalet aktier behöva ökas för att finansiera förvärv.
———-
Förvärvskalkylen går i stora drag ihop utan att ge ut fler aktier, om omsättningsökningen på ca 600msek består av ca 175m organisk ökning, och 425m via förvärv där den senare kostar ca 500m ( finansierat med 325 ny nettoskuld och 175m eget kassaflöde över 4-5 år)
———-
Om aktien stod i 6kr idag blir ökningen 21% per år kommande 4 år för att nå 13kr/aktie. Ca 6 kr tycker jag vore en rimlig kurs i år, givet bolagets egna mål.
———-
2021: Med större totalt börsvärde och fler ägare i en positiv spiral, samtidigt med förvärvsnyheter och organisk återhämtning när vaccineringen mot Covid minskat trycket på sjukvården, är det här en av årets mest intressanta aktier i sektorn serieförvärv och multipelarbitrage.
———-
2022: När marknadsvärdet går över en miljard (7kr per aktie) kan även vissa fonder och andra institutioner bli intresserade av aktien. Och kanske tvättas VD Rikard Ahktarzands skattebrottsstämpel successivt bort med tiden.
———–
* OBS: detta är inte en rekommendation att köpa aktien, det är endast ett räkneexempel
——————-

PERSONRISKRESONEMANG

Under kursens gång diskuterade i ett av webinarierna även min syn på just Rikard Ahktarzands historik och varför jag törs lita på honom nu. Jag ska leta upp klippet och publicera det vid tillfälle, för att visa hur jag resonerade kring just personrisken i ADDVise.


Läs mer här om Finanskursens fjärde årskull som börjar den 3 oktober 2021. Eller titta på de första minuterna av de här videosammanfattningarna om vad utbildningen om fundamental värdebaserad aktieanalys och investeringsmetodik går ut på:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.