Så lär du dig aktieanalys i 12 enkla steg med Finanskursen

Jag har jobbat med professionell aktieanalys och förvaltning sedan 1994

Innan dess läste jag till en Master i finans på Handelshögskolan i Stockholm med start 1990. Jag har alltså ägnat mig åt aktiemarknaden i 32 år nu. Just nu är jag förvaltare på hedgefonden Antiloop tillsammans med en handfull kollegor, bland annat Martin Sandquist som grundade hedgefonden Lynx. Vi jobbade parallellt med varandra i nästan 15 år på varsin hedgefond i Brummergruppen. Min hette Futuris.

Min investeringsmetod är främst baserad på ett företags faktiska värdeskapande

Det betyder att jag vill kunna se hur mina investerade hundra kronor köper mig rätten till ett resultat i företaget som med hög sannolikhet motsvarar klart mer än hundra kronor inom några år. Metoden skiljer sig från att till exempel köpa aktier enbart baserat på utseendet på en kursgraf.

—–

“Om jag inte med hög sannolikhet i genomsnitt varje år får tillbaka minst 110 kr på en investerad hundralapp så är det ingen bra idé. Då handlar det mer om spekulation än investering”

—–

För några år sedan började jag sammanfatta min metod för att analysera och investera

Det resulterade i 12-veckorsprogrammet Finanskursen. Nästa omgång börjar söndagen den 1 maj. Men om du är intresserad av att gå kursen är det bäst att göra en tidig ansökan innan den 17 april för att vara säker på att få en plats. Det är alltid många som är intresserade av att lära sig aktieanalys och hittills har över 400 personer gått programmet. Nu senast i vinter höll jag dessutom kursen i form av tolv entimmeslektioner på engelska för London Business School.

 

Gör en tidig ansökan till Finanskursen senast den 17 april

 

Du hittar all information om kursen på hemsidan

Där kan du göra en tidig ansökan. Det kostar förstås ingenting och du förbinder dig heller inte vid något. Och skulle du ångra dig efter att ha påbörjat kursen har du full returrätt i 20 dagar helt utan att ange några särskilda skäl. Av över 400 som påbörjat programmet är det bara några enstaka som har hoppat av. De har själva spontant uppgett att det främst berodde på oförutsedd tidsbrist. I ett enda fall var det en mycket ung person som sa att svårighetsgraden var för hög.

Kursen går ut på att lära sig se om en aktie är tillräckligt billig för att motivera en investering

(eller så dyr att man tydligt bör undvika den tills vidare). I absolut kortast tänkbara drag kan man koka ner analysen till att beräkna hur lång tid det tar innan bolagets årsvinst uppgår till minst en tiondel av bolagets börsvärde. Lite längre uttryckt kallar jag det för att identifiera en aktie som är BRUM: Billig, låg Risk Uthållig, Medvind

 • tillräckligt Billig
 • med hänsyn till graden av Risk i form av prognososäkerhet
 • har en Uthållig affärsmodell och konkurrensfördelar
 • investeringsidén har Medvind (eller begränsad motvind) i form av den generella ekonomiska omgivningen (makroanalys) och aktiens trend och kursmönster (teknisk analys)

Typiskt sett ska det finnas en rejäl säkerhetsmarginal

…mellan företagets sannolika vinster å ena sidan och vad som krävs å den andra sidan, för att investeringen ska ge positiv avkastning. Prognoserna ska heller helst inte bygga på att dramatiska förändringar måste ske i omvärlden eller för företagets egna utvecklingstrender eller värderingsnivåer. Däremot är ett gott tålamod och psykologisk motståndskraft mot grupptänk viktiga egenskaper för en värdeinvesterare. Att aktier kan bli billiga beror per definition på att andra inte har märkt det. Det kan ibland dröja flera år innan andra inser vad man själv har förstått.

12 enkla steg för att bli en bättre investerare

I Finanskursen visar jag bland annat 12 steg för att analysera och investera i aktier, inklusive uppföljning, utvärdering, redovisning och strategiuppdatering:

 1. Filtrera fram investeringsalternativ baserat på vanliga nyckeltal och andra variabler som passar din investeringsstrategi
 2. Prognostisera fundamentala räkenskapsdata, värderingsnivåer och aktiekurser genom att extrapolera historiska intervall och trender
 3. Modellera tillväxttakter baserat på t.ex. förändringstakter, andraderivator, S-kurvor och marknadsmättnad
 4. Analysera affärsmodeller & ekosystem, konkurrenssituation
 5. Läsa & Förstå Årsredovisningar, grundläggande redovisning, skuldanalys, fordringar & räkningar
 6. Värdera tillgångar på absolut basis med DCF-analys och tumregler för värderingsmultiplar
 7. Rangordna investeringsalternativ baserat på risknivå och årlig avkastningspotential
 8. Tajma och vikta investeringar baserat på medvind/motvind från teknisk analys och makro
 9. Konstruera en portfölj av aktier baserat på Risk/Reward-kvoterna, samt med viss inspiration från MELUDI-ramverket för rätt val av bransch, och undvikande av för högt korrelerade innehav
 10. Optimera och underhålla portföljens nivå av risk & potential genom periodisk rebalansering
 11. Anteckna & Utvärdera investeringsargumenten och investeringsresultaten för att kunna uppdatera din investeringsstrategi och din anteckningsrutin
 12. Redovisa din analys och investeringsrekommendation i en kort och koncis välstrukturerad text

Finanskursen ger dig dessutom en mängd andra verktyg och analysresurser

Finanskursen innehåller mycket mer, till exempel mitt ramverk TAOS med en investerares tolv viktigaste karaktärsdrag där just Tålamod framhålls som centralt; och RANGEr-metoden för aktiekursprognoser och beräkning av riskjusterad potential. Bland allt extramaterial finns en samling länkar till rekommenderade böcker, podcasts, databaser och internetresurser för att göra bättre analyser. Då blir man också en mer effektiv investerare som investerar med säkerhetsmarginal.

Och framför allt undviker enkla misstag. Gör man det tar uppsidan över tid hand om sig själv på aktiemarknaden.

Låter det här som något du är intresserad av att behärska så finns all information om nästa omgång av Finanskursen här. Gör en Tidig Ansökan innan den 17 april eller konkurrera med resten de sista två veckorna. Jag hoppas vi ses den 1 maj.

Alla investeringsprocesser biter sig själva i svansen som den mytologiska Ouroboros

Free TIP: Check out TIC! It's the distillation of my 30 years as a finance professional

l.

In just 6 weeks of online studies of videos, text documents, screen captures & spreadsheets, The Investing Course teaches you how to Identify, Analyze, Invest, Optimize, Evaluate investments and asset portfolios. It's thorough, pedagogical, easy and fun (well...) for any motivated student.

Join the growing list of very satisfied participants like Pavel Pek below

So far I really love the course!

It's surely more work than I thought to understand all of it (math and logic doesn't really come naturally to me, I am a psychologist by career and humanities oriented my entire life), but it provides me with the exact hobby/intellectual challenge that I was looking for. I also really like the overall background of you Mikael and Ludvig (long time fan of Ludvig's blog) and how the lectures are structured and taught.

The overall system seems to me much more thorough and well thought (esp. the emphasis on the P = FxV formula and the overall picture it so far gave me) of than anything else I found online in my two or so humble weeks of being interested in investing. I am very impressed as yet!

Thanks for bringing this to English.


Glad to hear this can help Karl! Of course, use it with a name, would be glad to spread this course, I take it for an excellent investment that I've made. Best of luck with marketing of this, it's a really awesome system!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.