Priserna som styr världen

Olja är priset på energi, dvs vad det kostar att få saker att hända, som t.ex. transporter, byggnationer, krig mm: “priset på ekonomin.

OUTSIDERS #60: PRISET PÅ ENERGI STYR VÄRLDEN

…och ränta är priset på pengar, dvs relativpriser inom ekonomin.

Oljan både mäter och påverkar tillståndet för mänskliga förehavanden. Ett högt pris signalerar t.ex. att ekonomin går starkt, att folk är beredda att betala extra för att få tag på energin att uträtta saker, driva sina affärer. Dvs, ett högt pris indikerar att ekonomin växer snabbt. Det är en positiv signal. Men ett högt pris är också en “skatt” på att utföra saker, vilket verkar bromsande för ekonomin, dvs det är negativt för tillväxten.

Räntan har en liknande dubbelnatur; låg ränta stimulerar ekonomin positivt, men signalerar att ekonomin är svag. Och räntan påverkas dessutom av vad oljan gör och vice versa. Låg ränta gör t.ex. det lättare att investera i ökad oljeproduktion, vilket sänker oljepriset, allt annat lika.

Som om inte energi, olja och ränta vore komplext nog, så har vi dollarns reservvalutastatus och petrodollarn som komplicerar alltihop. Addera guldet till det som är det enda stabila att hålla sig i. Tyvärr är vi så vana att mäta allt i dollar så när räntor, dollar och olja fladdrar omkring kan det se ut som om det är guld som är skakigt.

Det senare är som att säga att vägen sladdar omkring när det är den fulla föraren som får bilen att snurra.

Sånt här pratar vi (jag och Anna Svahn) om i senaste Outsiders: “Priset på energi styr världen

The Future Skills Program

The most important thing in life is your health. Health starts with sleeping well. Actually, without it you’ll die (Why We Sleep, Matthew Walker).

Sleep, like food, is one of very few things evolution just can’t get rid of. Despite the huge downsides to lying unconscious and defenseless in nature among predators and parasites, humans on average do it one third of their lives.

The Health And Financial Freedom loop

In order to control your time enough to sleep the way you’re intended to, you need financial freedom, lest there will always be a boss or a client making demands on your time when optimally you’d be sleeping or playing.

Further, attaining economic independence through a specialist, entrepreneurial, leadership or investment career in a world of accelerating technological development means you need as agile a mind as possible.

Enter sleep and play:

Research done during mainly the last two decades (c.f. the amazing books “The Real Happy Pill” and “Why We Sleep”) increasingly show the importance of regular exercise and sleeping well for strenghtening our cognitive capabilities (coping with stress, anxiety and depression, increasing your focus, memory, creativity, and happiness; and combating and postponing dementia). Proper nutrition, not least for promoting a healthy and diverse microbiome, is also an important part of shaping a future proof and capable mind-body machine.

So you can see how you need sleep and exercise to boost your financial standing; and economic independence to optimize your sleeping habits and general health.

Creating the Future Skills Program

Since I left the finance industry (I was a portfolio manager at a very successful hedge fund for 15 years: Futuris – The European Hedge Fund Of The Decade), I’ve spent a considerable amount of time thinking about what made Futuris not just great, but the greatest money manager in Europe for a full decade.

From the Future Skills Program (Finance Module)

Over the last year, I’ve finally come around to distilling my investment insights into a series of videos, with accompanying detailed course notes and exercises.

Three decades of investing lessons and best practices distilled

In the Future Skills Program, I explain the investment methodology and practices I’ve honed during the last 30 years.

They include what I’ve picked up from business school (M.Sc. in Finance at SSE 1990-1994), as a financial analyst specializing in IT and investment companies (1994-2000), as a portfolio manager (2000-2015) with focus on software, services and finance, and finally as a private equity investor 2015-2019.

From the Future Skills Program (Finance Module)

A robust health, sound decision management practices and career planning are as integral to designing a good life as investing prowess. Therefore, I and my partners have put together a complete Future Skills Program, including chapters about networking and career advice, value investing and personal development. I’m in charge of the Advanced Career (6) and Finance videos (16).

Please note that I’ve hesitated to participate in creating this course. All the topics discussed are complex matters without simple answers. The course details what you need to work on and in what direction to focus your energy, but you’re still the one having to put in the dedication and work.

We can only show you the door, but it is you who have to walk through it.

If you’re ready to take real responsibility for your life, career, risk management and finances, check out the course program in detail here:


Värdebaserad investering och teknisk analys

Passiva investeringar och teknisk analys

Det här är valda utdrag från en artikel som finns i sin helhet här

Investeringar kräver att kapitalet kommer tillbaka

Det är bara några årtionden sedan idén om passiv indexinvestering förverkligades i Vanguards första aktiefond. De första tio åren var det få som noterade fonden, vars kontroversiella namn till slut godkändes av det praktiska skälet att den därmed sorterades intill moderbolaget Wellington (!)

Någon annans problem blir förr eller senare ditt

Teorin bakom ej värdebaserad investering är att “någon annan”, t.ex. “marknaden”, antas göra värderingsarbetet och att det inte är någon idé att vare sig uppfinna hjulet på nytt eller försöka tävla om att göra ett bättre arbete än dessa förmodade superproffs.

I korthet kan man säga att teknisk analys bygger på idén att fundamental värdebaserad investering innebär för mycket, för svårt och för hårt konkurrensutsatt jobb med för dålig timersättning för att vara värt det.

TA-folket bortser från att konkurrensen är hårdare inom TA eftersom det är många fler som sysslar med det.

Fördel TA: Passiva investerare och tekniska analytiker kan flyta med hela vägen upp i en övervärdering utan begränsningar i form av att det “inte är motiverat”.

En annan fördel är att de självförstärkande trender som skapas av passiva investerare har kortare fas.

Tre investeringsstrategier

Tre av de mest effektiva placeringsstrategierna tar hänsyn till både trender, cykler och värdering:

Månadsspara i aktier

För det första…

Tillgångsslagsallokering

För det andra kan man…

Värdebaserad indexomviktning

Ytterst få kan hantera den tredje strategin…

Men, det finns en kompromiss som fungerar både i praktiken och har en sund teoretisk bas utan att kräva alltför mycket tid och resurser av användaren. Så här ser metoden ut uppdelad i fem enkla steg.

———-

… rör sig sällan mer än upp till tio procent per år. Det medför att värderingsmultiplarna dras tillbaka mot ett genomsnittsvärde efter tillfälliga sentimentsstyrda extremvärden.

Du hittar som sagt artikeln i sin helhet som en gästblogg här