Azelio – scenarioanalys

Ligger dina estimat runt Redeyes siffror om 2 500/7 500/15 000 eller är Azelios siffror mer rimliga 6 000/17 000/35 000?

 1. Mina estimat ligger fortfarande närmare Azelios, men med tanke på de fortsatta pandemivågorna, att Azelio inte har några order ännu, och att pre-revenue start-ups alltid drabbas av förseningar så bör man idag räkna med att Redeye ligger närmare sanningen. Det är oklart vad som är ”rimligast” prognos.
 2. Jag ligger kvar på Azelios scenario eftersom Azelio inte har gett signaler om att missa, eller att kunderna skulle vara tveksamma. MOU:erna som man redan fått, trots att produktionen inte ens har startats och att längre verifikationsdata inte är tillgängliga ännu, är redan uppe i halva den storleksordning Azelio behöver.
  1. Det är vidare gott om tid kvar att lägga order för 2023 och 2024 och produktionskapaciteten finns redan på plats. Givet att tekniken och ekonomin i tekniken håller, vilket är hela förutsättningen för aktiecaset så finns egentligen ingen anledning att tveka på Azelios scenario, även om inget konkret har bevisats ännu.

Vad tycker du aktien är värd idag samt om 2 år förutsatt att ditt scenario infrias?

 1. Om Azelio säljer 17 000 enheter år 2023 för 11 miljarder kr och gör 15% i EBIT = 1,65 mdr så tror jag att aktien cirka två kvartalsrapporter innan detta faktum värderar Azelio till *minst* 10x EBIT = 16,5 miljarder kr. Med 115m aktier innebär det 143 kr per aktie om två år, dvs ungefär i augusti 2023. Avrunda det till 150 kr/aktie
 2. 35 000 enheter motsvarar med samma värderingsprincip 297 kr per aktie sensommaren 2024. Avrunda det till 300 kr/aktie
 3. Motiverat värde per IDAG bör inkludera en ”stor” uppsida för start-up-risken man utsätter sig för (40% per år t.ex). Det innebär ett värde per IDAG på (baserat på 2023) 150/1,4/1,4 = cirka 75 kr per aktie motiverat idag (+100% från dagskurs), eller (baserat på 2024) 300/1,4^3 = cirka 110 kr/aktie idag.
 4. OBS att OM scenariot skulle infrias, och om tillväxten därefter ser ut att fortsätta, vilket den torde göra om man bevisat teknik- och kundintresse med besked enligt ovan leverans för 2023-2024, så borde och torde värderingen bli mycket högre än 10xEBIT. OM vi väl står i januari 2024 eller januari 2025 med en faktiskt redovisad EBIT på 1,7 respektive 3,4 miljarder kr och 100% resultattillväxt så vore egentligen minst 30x EBIT motiverat snarare än 10x. Jag tror marknaden lätt skulle ge Azelio den värderingen, givet att redovisade vinster 2023-24 är enligt scenariot. Det skulle i så fall motsvara cirka 200-300 kr/aktie IDAG med 40% årlig diskontering. Eller 1000 kr/aktie i början av 2025.
 5. Mitt aktiekursscenario för kommande halvår, ungefär fram till Q4-rapporten tidigt 2022 är att nyhetsflöde om produktionsstart, order, MOU:er, nya aktieägare (ESG-fonder) i accelererande vågor lyfter aktien till en tillfällig euforitopp på kanske 120 kr innan den faller tillbaka under 100 igen. På 90kr per aktie i januari 2022 diskonteras ungefär en lyckad leverans av 17 000 enheter för 2023 med 10x EBIT med ca 40% per år.

admin

One Comment

 1. Uppdatering 26 augusti 2021:
  —–
  När (om) Azelio väl börjar redovisa vinst så kommer aktien inte på många år värderas lägre än 20x TTM EV/EBIT, eller lägre än 80x EV/EBIT för senast redovisade kvartal. Givet redovisad vinst och den höga tillväxt som då måste ligga bakom, är 20x på årsbasis ovanligt lågt. OBS dock att förutsättningen alltså är att Azelio redan har lyckats växa snabbt med lönsamhet. Om då blir fallet, lämnar det oss “bara” med problemet att uppskatta vad redovisad kvartalsvinst respektive årsvinst blir — och när.
  —–
  I min modell har jag tills vidare EBIT för Q4 2022 och framåt följande:

  175, 255, 365, 440 och 530m.

  Det ger hållkurser för kursbotten när resultaten har redovisats, dvs cirka:
  25 feb 2023, 25 maj 2023, 25 aug 2023, 25 nov 2023 och 25 feb 2024

  på (lite avrundat): 115kr, 170kr, 245kr, 300kr, 350kr.
  —–
  OBS, detta är min uppskattade lägstanivå OM resultattrenden infrias. Min förhoppning är att vi ska nå kurstoppar på samma kurser cirka 12-15 månader i förväg, till att börja med en euforipeak på 120kr i vinter, dec 2021-feb 2022 (men jag erkänner att det känns lite avlägset nu, ungefär samma känsla som 120 000 USD per Bitcoin i samma tidsperspektiv, nu 47 000)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.