AZELIO — Vad gör man när båda händerna är använda?

Vad gör man när man redan har köpt med båda händerna och kursen fortsätter nedåt? Vad gör man när man sålt en del andra klenoder för att “bottenfiska” även när händerna är slut?

DET BEROR PÅ. När det gäller Azelio gör jag just nu så här, vilket bygger på att jag ser det fundamentala läget som oförändrat, dvs utsikterna för order, försäljning och resultat kommande 2-4 år:

Jag tror att nyhetsflödet kommer igång i september 2021, först med nyhet om produktionsstart, sedan nyheter om mindre order under hösten/vintern 2021. Har jag tur så blir orderna stora nog för att vända sentimentet på allvar. FOMO kan då lyfta kursen till runt 100kr, enligt det som varit min primära plan från start för knappt två år sedan.

Free float blir för övrigt hela tiden mindre i takt med att insiders och andra långsiktiga ägare ackumulerar aktier på låga kurser. Det har också gått ruskigt fort uppåt från 7kr till 35kr när man tänker efter, så jag är mer än nöjd med utvecklingen 2020-2021. Det var ganska få som vågade tro det för bara 18 månader sedan.

MEN, eftersom det är en pre-revenue start-up, som verkar i en tung och konkurrensutsatt verkstadsindustri med politisk risk, dessutom under ständigt nya vågor av pandemi, så måste man räkna med förseningar, även om Azelios underliggande ställning skulle vara intakt.

Det är först under 2022 som signifikanta order ska komma in för att inte hela caset ska kännas vara i fara. Och dessa order ska vara viktade mot andra halvåret. FÖRSTÅS!, eftersom det är ett bolag i tillväxt, och det är så inköparnas budgetar och förhandlingsavslutsperioder brukar läggas upp.

Alltså behöver det inte vara konstigt om Azelioaktiens verkliga renässans dröjer till 12 månader från nu, dvs sensommaren 2022.

OBS, det senare är alltså inte mitt huvudscenario, men det är ett scenario som är ganska negativt i ett helt år till utan att behöva riskera att hela caset är kört. Mitt huvudscenario däremot är ett fortsatt fall till 29-31 kr med botten runt mitten av augusti 2021, följt av en långsam U-vändning uppåt vilken accelererar i september/oktober 2021, i takt med tilltagande nyhetsflöde runt produktion och order. Jag tror på en ultimat kurstopp på 120kr någon gång runt årsskiftet 2021-2022, givet att ordernyheter och FOMO samverkar som jag hoppas. Till sist är det rimligt att toppen följs av en hyggligt skarp rekyl nedåt mot strax under 100kr när euforin lägger sig.

Detta är förstås bara mina ofullkomliga och vinklade, nuvarande gissningar och rop, förhoppningar, önsketänkande, drömmar och bästa gissningar jag har om hur Azelios närmaste framtid kan te sig. De bygger på en samlad bedömning om inblandade ägare och ledare samt gamla kursmönster, potentiella vinster, värderingsmultiplar och börsens totala sannolika beteende kommande 6-12 månader.

OBS! Detta är inte en analys av Azelio eller dess aktie. Detta är inte en rekommendation att köpa eller sälja Azelioaktier eller andra finansiella instrument. Alla investeringar innebär risk att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Gör din egen analys samt ta hjälp av en certifierad finansiell rådgivare innan du ens funderar på att riskera dina pengar.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.