What is GoviEx worth according to the valution methods in Finanskursen?

GoviEx (0.375 CAD/share, September 7, 2021). Potential price target 20.0 CAD/share in 2025 (53x potential) = 1.25 CAD today, with an additional 100% annual appreciation potential over the coming four years, based on the Finanskursen valuation methods

—–

Om du förstår svenska kanske den här artikeln gör dig intresserad av att få veta mer om hur man kan analysera noterade och onoterade aktier. Kolla i så fall in Finanskursen.se där jag visar hur jag gör när jag analyserar och investerar. Finanskursen 4 börjar den 3 oktober. Ansök senast den 25 september.

—–

GoviEx is currently a micro cap (150m USD) uranium mine developer, with a handful of promising assets in Africa (Niger, Zambia and Mali).

Early 2025, GoviEx’s Madaouela mine in Niger should be producing its first commercial batches of uranium, at a low all-in cost of 25-30$/lb, including capex costs. By then supply/demand dynamics in the vastly undersupplied uranium market should have pushed prices to (at least) 75$/lb, to get all the marginal uranium mines to profitability and thus willing to re-start production. The previous peak was 137$/lb, so a new peak, considering how unbalanced the uranium market is, of let’s say 150$/lb would not be at all that surprising, not to mention 75-100$.

The time line for GoviEx, and thus forming a list of likely share price triggers, is approximately the following:

  • Feasibility study Niger Madaouela finishes around May-June 2022
  • => takeoff agreement with a utility company Q3-Q4 2022
  • => H2 2022: loan financing $180m, and around
    • 20% equity dilution (25% new shares from 540m to 675m) for the remaining 180m financing need. I’m assuming the share issue can be made at around a $900m (USD) valuation post money = 1 125m CAD* => 1.67 CAD/share

* Madaouela will probably according to the coming Feasibility Study be able to produce 2.5m lbs a year in 25 years. Assuming 25$ margin per lb in the initial offtake contract (a uranium price of 50-55$), the annual profit in Madaouela will be approx. 60m$, which should be worth 15x that in a share issue (considering rising prices and additional assets in other mines) = 900m$ (USD)

  • => mine construction starts in Q1 2023
  • => production starts in H1 2025

GoviEx has 3 other sites (in Niger, Zambia and Mali) with possibly similar potential as the Madaouela mine, but significantly lower capex need (could be self-financed). Simply taking the 900m$ times four brings GoviEx’s future market cap to 3.6 billion USD or 4.5B CAD = 6.67 CAD/share.

However, the share price value of 6.67 CAD is calculated based on just 50-55$/lb uranium price, and a 25$ margin for GoviEx. That margin could easily double to 50$ or reasonably triple to 75$ at a long term equlibrium uranium price of 100$/lb. At that price level, new mines and new nuclear power plants might find a more stable supply/demand equilibrium. Priced at 15x GoviEx would then be worth 20 CAD/share, or 13 CAD at 10x.

Subtract taxes, unexpected capex, less available uranium, or add more available molybdenum/silver/gold/copper, higher uranium panic buying price spike, a favorable exit etc.; and you should still arrive at a warranted share price in 2025 of around 10-20 CAD/share, with a spike going even higher than that. My target is 20 CAD/share in mid 2025, which at a 100% annual discount rate over 4 years translates to 20/(2^4)= 1.25 CAD/share today (+230%)

Please note that this post is only meant as an entertaining and possibly educational example, and is in no way, shape or form to be construed as a recommendation to buy or sell any financial instruments, whether related to GoviEx or otherwise

Kolla som sagt gärna in Finanskursen.se där jag visar hur jag gör när jag analyserar och investerar. Videon nedan utgör en kort introduktion till innehållet i Finanskursen. Läs gärna även videobeskrivningen. Kursen börjar den 3 oktober 2021.

De vise adderar ADDVise*

I Finanskursens Facebookgrupp för tidigare och nuvarande deltagare i Finanskursen presenterar vi och diskuterar fundamentalt undervärderade aktier. Det har hittills alltid gjorts med fokus på fakta och noga underbyggda resonemang för hur dessa fakta ska värderas, och jag räknar som moderator i gruppen iskallt med att faktafokus och respekten i gruppen kommer bevaras.
 
Den 30 augusti 2021 genomförde ett av de case vi har pratat om både i FB-gruppen och som värderingsexempel i själva kursen, serieförvärvaren ADDVise, verksamt inom enkel sjukvårdsutrustning, ännu ett värdeadderande förvärv. Jag passade därför idag, 2 september, på att uppdatera gruppen med referens till inlägget från den 24 maj i år.
 
Då stod kursen i 3,30kr och jag motiverade i min analys av läget ett värde på cirka 6kr per aktie (med en diskonteringsfaktor på över 20%, dvs från 6kr kunde aktien gå till 13 kr om cirka 4 år). Idag handlade den på över 4,50 kr/aktie.
——————-
Så här skrev jag i FB-gruppen för Finanskursen i eftermiddag:
 
ADDVISE förvärv häromdagen satte fart på aktien
Jag re-postar inlägget om AddVise från 24 maj (då 3,30kr, nu 4,50 kr +36%).
Då skrev jag “Ca 6 kr tycker jag vore en rimlig kurs i år, givet bolagets egna mål.”, “det här [är] en av årets mest intressanta aktier i sektorn serieförvärv och multipelarbitrage”
Caset är fortfarande lika aktuellt som då, men kanske är det dumt att jaga efter när kursen spikar uppåt.
———-
———-
INLÄGGET från den 24 maj
 
ADDVise — serieförvärvare med 40-45% årlig avkastningspotential
———-
Verksamhet: medicintekniska produkter till laboratorier och sjukvård, tex förbrukningsmaterial, ventilation, labbinredning, positioneringsverktyg, röntgenstöd, apoteksprodukter.
———–
Tillväxtcase: långsiktig organisk tillväxt minst i linje med BNP, men framför allt förvärv, totalt 20% årlig omsättningstillväxt. Behovet av sjukvårdsprodukter torde växa snabbare än BNP. Målet för 2025 ligger på 1 miljard kr vilket är lite mer än 20% per år.
———-
Läge just nu: få ägare (1729 st på Avanza), besvikelse över låg tillväxt pga Corona (en del trodde nog att det skulle bli tvärtom, men inom sjukvård gjorde fokus på Corona att den vanliga sjukvårdsverksamheten fick minskat behov av förbrukningsprodukter). När tillväxten accelererar i år kan det ge extra effekt på företagets värdering. Förvärvet av ett onlineapotek i USA (MOU) idag understryker att tillväxten fortsätter och att målet på 20% tillväxt är rimligt.
———-
Värdering: Företagets uttalade mål är 1 miljard i omsättning ca 2025 med en EBITDA-vinst på 150 msek och maximalt 450m i nettoskuld. Vid en EV/EBITDA-multipel på 15x ger det ett börsvärde på 15×150-450=1800 msek. Flera andra serieförvärvare på börsen värderas till 15-20x, vissa ännu högre, vilket är rimligt vid en tillväxttakt på 15-20%. Antalet aktier är idag 140m st. Om antalet aktier är konstant blir värdet per aktie 1800/140=13kr om ca 4 år (knappt ett år innan resultatet). Från dagens 3,30 kr motsvarar det 41% ökning per år. Dessutom tillkommer utdelning, men å andra sidan kan antalet aktier behöva ökas för att finansiera förvärv.
———-
Förvärvskalkylen går i stora drag ihop utan att ge ut fler aktier, om omsättningsökningen på ca 600msek består av ca 175m organisk ökning, och 425m via förvärv där den senare kostar ca 500m ( finansierat med 325 ny nettoskuld och 175m eget kassaflöde över 4-5 år)
———-
Om aktien stod i 6kr idag blir ökningen 21% per år kommande 4 år för att nå 13kr/aktie. Ca 6 kr tycker jag vore en rimlig kurs i år, givet bolagets egna mål.
———-
2021: Med större totalt börsvärde och fler ägare i en positiv spiral, samtidigt med förvärvsnyheter och organisk återhämtning när vaccineringen mot Covid minskat trycket på sjukvården, är det här en av årets mest intressanta aktier i sektorn serieförvärv och multipelarbitrage.
———-
2022: När marknadsvärdet går över en miljard (7kr per aktie) kan även vissa fonder och andra institutioner bli intresserade av aktien. Och kanske tvättas VD Rikard Ahktarzands skattebrottsstämpel successivt bort med tiden.
———–
* OBS: detta är inte en rekommendation att köpa aktien, det är endast ett räkneexempel
——————-

PERSONRISKRESONEMANG

Under kursens gång diskuterade i ett av webinarierna även min syn på just Rikard Ahktarzands historik och varför jag törs lita på honom nu. Jag ska leta upp klippet och publicera det vid tillfälle, för att visa hur jag resonerade kring just personrisken i ADDVise.


Läs mer här om Finanskursens fjärde årskull som börjar den 3 oktober 2021. Eller titta på de första minuterna av de här videosammanfattningarna om vad utbildningen om fundamental värdebaserad aktieanalys och investeringsmetodik går ut på:

Rain dancing works

I don’t aim long-term for anything particular. I’m not trying to get somewhere, or achieve something. I’m too happily and fully absorbed by my doing, to think about some distant outcome. 

I do try quite a few things, with varying enthusiasm and results, but I rarely approach an activity with a lofty, faraway target in mind. My education (MSc in finance), career (hedge fund manager), fitness, and life in general have come about without a shred of ambition. I just consistently put one foot in front of the other, reveling in competent foot placement, i.e., focusing on my daily process.

My friends, colleagues and a good deal of luck apparently have over time made up for my lack of drive. Well, that, and my openness and curiosity; I try things, without any other reason than for the novelty itself, to see if I can gain a new perspective or some unexpected insight. It doesn’t matter if I get good at it, or have a future there. I just do it for fun for a while, to see if I can reveal any hidden truths (joys) by connecting more dots.

One could add that I’m also pretty diligent, relentless even. I usually stick to my routines and daily or weekly processes without giving it a second thought. I just do it, since it’s “scheduled”: For example, I work out for about 40 minutes every morning. And I read a book in bed every night until it drops out of my hand. That framework makes everything else between 10 am to 10 pm click in place.

Trying is key. Or “doing” if you’d rather call it that. Doing with intention and full focus on the activity at hand, without being distraced by some abstract future potential, or being scared of failing in the short term. 

“Do or do not, there is no try”

-Yoda

However, you can’t choose just any process. It has to be sound and sustainable, lest your whims and lust in the present will erode your future. Taking care of your temple between your temples, the machine carrying it around, and the community of friends carrying you, is more or less all you need though. Within those bounds, fire at will.


Rain dances and other religious practices work

Rain dances don’t affect the weather as such. They can’t change the laws of nature. 

Of course.

But they do bring people closer together. That’s a big win in itself. Humans are first and foremost social creatures. A dry spell doesn’t matter nearly as much as a loss of connection. That’s where stage fright originates, from the fear of being ostracized from the tribe and left behind on the savanna, where loneliness meant certain death and the end of your bloodline. There are very fwe people left who don’t shun loneliness.

 

Trying (doing) something, not least together in a tribe, can also lead to unexpected insights and breakthroughs:

After forced attempts, “trying“, like learning a golf swing, it’s the ensuing unforced action (the Wu Wei), when the prefrontal cortex takes a back seat and lets more areas of the brain communicate unencumbered, that leads to high performance on the pro golf tour or the stock market. The trying must be sincere, must be a doing, an activity firmly present in the here and now — emphatically not a “trying” with some end objective in mind.

The path to excellence, I believe, is finding the right community, establishing productive routines, and doing-trying with gusto, while frequently backing off to let the Master in your right brain hemisphere show the Emissary in the left hemisphere how to create some real magic. But to make not-doing work, you must first do, albeit do-try with focus on the process itself not some future accomplishment.


If you know Swedish… och är intresserad av att lära dig hur man värderar aktier, såväl noterade som onoterade tycker jag du ska kolla in den här videon där jag presenterar mitt program för fundamental värdebaserad aktieanalys, Finanskursen.

Årskull 4 startar den 3 oktober. Titta på videon om du vill veta mer om upplägget för Finanskursen, och om mina tre decenniers erfarenhet av finansvärlden som ligger till grund för utbildningen.