De vise adderar ADDVise*

I Finanskursens Facebookgrupp för tidigare och nuvarande deltagare i Finanskursen presenterar vi och diskuterar fundamentalt undervärderade aktier. Det har hittills alltid gjorts med fokus på fakta och noga underbyggda resonemang för hur dessa fakta ska värderas, och jag räknar som moderator i gruppen iskallt med att faktafokus och respekten i gruppen kommer bevaras.
 
Den 30 augusti 2021 genomförde ett av de case vi har pratat om både i FB-gruppen och som värderingsexempel i själva kursen, serieförvärvaren ADDVise, verksamt inom enkel sjukvårdsutrustning, ännu ett värdeadderande förvärv. Jag passade därför idag, 2 september, på att uppdatera gruppen med referens till inlägget från den 24 maj i år.
 
Då stod kursen i 3,30kr och jag motiverade i min analys av läget ett värde på cirka 6kr per aktie (med en diskonteringsfaktor på över 20%, dvs från 6kr kunde aktien gå till 13 kr om cirka 4 år). Idag handlade den på över 4,50 kr/aktie.
——————-
Så här skrev jag i FB-gruppen för Finanskursen i eftermiddag:
 
ADDVISE förvärv häromdagen satte fart på aktien
Jag re-postar inlägget om AddVise från 24 maj (då 3,30kr, nu 4,50 kr +36%).
Då skrev jag “Ca 6 kr tycker jag vore en rimlig kurs i år, givet bolagets egna mål.”, “det här [är] en av årets mest intressanta aktier i sektorn serieförvärv och multipelarbitrage”
Caset är fortfarande lika aktuellt som då, men kanske är det dumt att jaga efter när kursen spikar uppåt.
———-
———-
INLÄGGET från den 24 maj
 
ADDVise — serieförvärvare med 40-45% årlig avkastningspotential
———-
Verksamhet: medicintekniska produkter till laboratorier och sjukvård, tex förbrukningsmaterial, ventilation, labbinredning, positioneringsverktyg, röntgenstöd, apoteksprodukter.
———–
Tillväxtcase: långsiktig organisk tillväxt minst i linje med BNP, men framför allt förvärv, totalt 20% årlig omsättningstillväxt. Behovet av sjukvårdsprodukter torde växa snabbare än BNP. Målet för 2025 ligger på 1 miljard kr vilket är lite mer än 20% per år.
———-
Läge just nu: få ägare (1729 st på Avanza), besvikelse över låg tillväxt pga Corona (en del trodde nog att det skulle bli tvärtom, men inom sjukvård gjorde fokus på Corona att den vanliga sjukvårdsverksamheten fick minskat behov av förbrukningsprodukter). När tillväxten accelererar i år kan det ge extra effekt på företagets värdering. Förvärvet av ett onlineapotek i USA (MOU) idag understryker att tillväxten fortsätter och att målet på 20% tillväxt är rimligt.
———-
Värdering: Företagets uttalade mål är 1 miljard i omsättning ca 2025 med en EBITDA-vinst på 150 msek och maximalt 450m i nettoskuld. Vid en EV/EBITDA-multipel på 15x ger det ett börsvärde på 15×150-450=1800 msek. Flera andra serieförvärvare på börsen värderas till 15-20x, vissa ännu högre, vilket är rimligt vid en tillväxttakt på 15-20%. Antalet aktier är idag 140m st. Om antalet aktier är konstant blir värdet per aktie 1800/140=13kr om ca 4 år (knappt ett år innan resultatet). Från dagens 3,30 kr motsvarar det 41% ökning per år. Dessutom tillkommer utdelning, men å andra sidan kan antalet aktier behöva ökas för att finansiera förvärv.
———-
Förvärvskalkylen går i stora drag ihop utan att ge ut fler aktier, om omsättningsökningen på ca 600msek består av ca 175m organisk ökning, och 425m via förvärv där den senare kostar ca 500m ( finansierat med 325 ny nettoskuld och 175m eget kassaflöde över 4-5 år)
———-
Om aktien stod i 6kr idag blir ökningen 21% per år kommande 4 år för att nå 13kr/aktie. Ca 6 kr tycker jag vore en rimlig kurs i år, givet bolagets egna mål.
———-
2021: Med större totalt börsvärde och fler ägare i en positiv spiral, samtidigt med förvärvsnyheter och organisk återhämtning när vaccineringen mot Covid minskat trycket på sjukvården, är det här en av årets mest intressanta aktier i sektorn serieförvärv och multipelarbitrage.
———-
2022: När marknadsvärdet går över en miljard (7kr per aktie) kan även vissa fonder och andra institutioner bli intresserade av aktien. Och kanske tvättas VD Rikard Ahktarzands skattebrottsstämpel successivt bort med tiden.
———–
* OBS: detta är inte en rekommendation att köpa aktien, det är endast ett räkneexempel
——————-

PERSONRISKRESONEMANG

Under kursens gång diskuterade i ett av webinarierna även min syn på just Rikard Ahktarzands historik och varför jag törs lita på honom nu. Jag ska leta upp klippet och publicera det vid tillfälle, för att visa hur jag resonerade kring just personrisken i ADDVise.


Läs mer här om Finanskursens fjärde årskull som börjar den 3 oktober 2021. Eller titta på de första minuterna av de här videosammanfattningarna om vad utbildningen om fundamental värdebaserad aktieanalys och investeringsmetodik går ut på:

Rain dancing works

I don’t aim long-term for anything particular. I’m not trying to get somewhere, or achieve something. I’m too happily and fully absorbed by my doing, to think about some distant outcome. 

I do try quite a few things, with varying enthusiasm and results, but I rarely approach an activity with a lofty, faraway target in mind. My education (MSc in finance), career (hedge fund manager), fitness, and life in general have come about without a shred of ambition. I just consistently put one foot in front of the other, reveling in competent foot placement, i.e., focusing on my daily process.

My friends, colleagues and a good deal of luck apparently have over time made up for my lack of drive. Well, that, and my openness and curiosity; I try things, without any other reason than for the novelty itself, to see if I can gain a new perspective or some unexpected insight. It doesn’t matter if I get good at it, or have a future there. I just do it for fun for a while, to see if I can reveal any hidden truths (joys) by connecting more dots.

One could add that I’m also pretty diligent, relentless even. I usually stick to my routines and daily or weekly processes without giving it a second thought. I just do it, since it’s “scheduled”: For example, I work out for about 40 minutes every morning. And I read a book in bed every night until it drops out of my hand. That framework makes everything else between 10 am to 10 pm click in place.

Trying is key. Or “doing” if you’d rather call it that. Doing with intention and full focus on the activity at hand, without being distraced by some abstract future potential, or being scared of failing in the short term. 

“Do or do not, there is no try”

-Yoda

However, you can’t choose just any process. It has to be sound and sustainable, lest your whims and lust in the present will erode your future. Taking care of your temple between your temples, the machine carrying it around, and the community of friends carrying you, is more or less all you need though. Within those bounds, fire at will.


Rain dances and other religious practices work

Rain dances don’t affect the weather as such. They can’t change the laws of nature. 

Of course.

But they do bring people closer together. That’s a big win in itself. Humans are first and foremost social creatures. A dry spell doesn’t matter nearly as much as a loss of connection. That’s where stage fright originates, from the fear of being ostracized from the tribe and left behind on the savanna, where loneliness meant certain death and the end of your bloodline. There are very fwe people left who don’t shun loneliness.

 

Trying (doing) something, not least together in a tribe, can also lead to unexpected insights and breakthroughs:

After forced attempts, “trying“, like learning a golf swing, it’s the ensuing unforced action (the Wu Wei), when the prefrontal cortex takes a back seat and lets more areas of the brain communicate unencumbered, that leads to high performance on the pro golf tour or the stock market. The trying must be sincere, must be a doing, an activity firmly present in the here and now — emphatically not a “trying” with some end objective in mind.

The path to excellence, I believe, is finding the right community, establishing productive routines, and doing-trying with gusto, while frequently backing off to let the Master in your right brain hemisphere show the Emissary in the left hemisphere how to create some real magic. But to make not-doing work, you must first do, albeit do-try with focus on the process itself not some future accomplishment.


If you know Swedish… och är intresserad av att lära dig hur man värderar aktier, såväl noterade som onoterade tycker jag du ska kolla in den här videon där jag presenterar mitt program för fundamental värdebaserad aktieanalys, Finanskursen.

Årskull 4 startar den 3 oktober. Titta på videon om du vill veta mer om upplägget för Finanskursen, och om mina tre decenniers erfarenhet av finansvärlden som ligger till grund för utbildningen.

Ny intervju i “25 minuter” med Daniel Richter, Styrkelabbet

English speaking people should just head straight over to Strengthlog to check out the best blog, app and general resource page for strength training.


Jag och Ludvig Sunström (SGM) pratade igår med Daniel Richter på Styrkelabbet om investeringar i hälsa, relationer och ekonomi. Vi kom bland annat in på den nya utlandssatsningen Strengthlog. Sverige är helt enkelt för litet för de växande däggdjuren i Styrkelabbet.

Ett av ämnena vi tog upp var avkastningskrav och alternativkostnad, dvs vad som krävs och vad som försakas när man väljer att göra något, till exempel investera sin tid eller pengar i en aktivitet. Varför startade Daniel Styrkelabbet för snart tio år sedan, och vad driver honom och kollegorna att ge sig in i USA med Strengthlog.com?

Daniel och Philip en glad dag i Stockholm (photo credit: Karl-Mikael Syding)

Koffein och fiskolja — finns det några bevis för att det “funkar”?

Vi kom in på ämnet fiskolja, som är ett kärt ämne för mig sedan cirka 2006, då jag började dricka en matsked om dagen av ArcticMeds Omega-3-olja. För mig blev fiskoljan en tydlig brytpunkt mellan att genomlida flera förkylningar om året till noll förkylningar de kommande drygt tio åren. Jag kunde dessutom 2006/2007 stoppa den negativa trend jag genomgick i antal träningspass per vecka min kropp orkade ta till sig (Från 5-6 pass, till 4, till 3, till 2[!]). Jag inte bara stoppade trenden utan kunde och ville snart öka antalet pass igen: till 3, till 4 och snart 5 pass i veckan igen. Då kom även nya styrkerekord som på beställning, trots att jag närmade mig 40. Till slut ökade jag min bänkpressstyrka från cirka 110 kg 2006 till 148 kg hösten 2018, då nästan 47 år gammal. I podden som publiceras den 30 augusti skojade jag indirekt lite med Daniels parhäst Philip om koffein, fiskolja och synen på tillskott i allmänhet.


Några iakttagelser om studieupplägg

Om man ska testa om koffein fungerar för att studera bättre, är det då rimligt att lägga upp studien så att båda grupperna får studera lika länge, t.ex. normal genomsnittstid för en student utan koffein? Nej, knappast, man vill ju snarare se om man kan studera längre med hjälp av koffein och därmed uppnå bättre studieresultat.

Om man ska testa om fet fisk eller fiskolja kan göra en friskare eller starkare, är det då rimligt att istället för fisk/fiskolja ge studieobjekten Omega-3-tillskott i form av koncentrat (dvs ej hela omega-r-komplexet) i kapselform i pyttesmå mängder runt 1/10 av tidigare visad rekommenderad dos för att åstadkomma önskade förändringar i kroppens cellmembran? Nej, såklart inte, man vill ju studera om fet fisk, pressad fisk, eller annan O3-källa, kan ge mätbara effekter på styrka och andra hälsomarkörer.

För att studera det bör man till att börja med använda ett naturligt och komplett Omega-3-komplex. Det utesluter koncentrat. Det utesluter också produkter med stor andel av det växtbaserade O3:t ALA (vilket kräver animaliskt O3 för att ge önskad effekt och kunna omvandlas till önskade former av Omega-3). Det ställer även krav på att oljan inte har oxiderats i flaskan eller gör det i kroppen på vägen till slutstationen (cellmembranen). Det pekar då specifikt i riktning mot att använda ArcticMeds fiskolja som stabiliserats med en extrem variant av Extra Virgin olivolja med oleocanthal och hydroxytyrosoler. Se gärna studier på oxidationskänslighet med och utan AMs olivolja.

Vidare måste en studie utgå från en grupp som har haft tid att påverka sina cellmembran med O3-dieten. Det tar ungefär 3 månader med fiskoljetillskott att uppnå full effekt på kvoten Omega-3/Omega-6 i cellmembranen. Det är först därefter studierna på styrka, inflammation, sjukdom och hjärt-/kärlhälsa har en chans att mäta något relevant. Helst borde studierna först mäta vilka fiskoljor som ger bäst effekt på O3/O6-kvoten, och därefter mäta hur viktig förändring i kvoten (eller absolutnivån) är avseende saker som styrkeutveckling och andra hälsomarkörer.

Till sist är det, med ledning av min egen erfarenhet, rimligt att lägga upp en O3/O6-kvot och styrketräningsstudie så att båda grupperna får träna så mycket de vill (eller att båda grupperna ska köra ett ovanligt tufft upplägg med t.ex 6 tunga styrkepass i veckan). Då mäter man om gruppen med bra eller signifikant förbättrade kvoter orkar/vill träna mer och om kroppen kan tillgodogöra sig träningen.


Det är bara lite av mina tankar kring frågan om huruvida fiskolja och fet fisk kan ge positiva effekter på styrka och hälsa efter några månaders inympning i cellerna. Tills avsnittet med Daniel Richter från Styrkelabbet kommer ut på “25 minuter” och ni får höra lite av hans mer nyanserade resonemang kan du alltid kolla in Strengthlog.com, kanske kommentera på sajten (du kanske hittar någon felöversättning eller liknande), eller länka till sidan om du vill öka dess synlighet.