Så väljer du rätt värdepapper när husmarknaden kraschar igen

Summary: This is a post in Swedish. Scroll down for the usual English language articles.

Sammanfattning: Den här artikeln utgörs av valda delar av en längre artikel här om hur man väljer investeringsinstrument efter situation.


Att välja rätt investeringsinstrument är lika viktigt som att ha rätt idé om huskraschen

Antag att stigande räntor har fått dig att befara en svagare husmarknad i USA framöver, men hur exponerar du dig på bästa sätt för att tjäna på din marknadssyn? Husmarknaden är en av få ledande indikatorer för konjunkturen. Även genom den senaste kriserna har den pålitligt lett ekonomin både in i och ut ur både recessioner och perioder av tillväxt.

Den här gången kanske du redan har noterat fallande huspriser och antal omsatta bostäder trots att vi befinner oss ganska tidigt i räntehöjningsscykeln. Du ser framför dig hur styrräntan höjs någon procent till innan Fed pausar, du tror att amerikanska pensionärer tvingas sälja sina hus och lägenheter vid sidan av aktier, för att finansiera sista delen av pensionen när blandfonderna inte räcker till.

Det är inte bara val av tillgångsklass och geografi som avgör slutresultatet, utan inte minst vilken typ av investeringsinstrument du beslutar dig för att använda, t.ex. indexfonder, hedgefonder, aktier, stats- eller företagsobligationer, ETF:er och hela klassen av olika ETP:er.

För vissa passar det att ligga helt passiva och bara fortsätta att månadsspara i benchmarkkramande aktieindexfonder med låga avgifter. Då är marknadssynen enbart ett tidsfördriv och hjärngymnastik, något att prata om på lunchrasten eller kanske en story att sälja till sina kunder.

Exemplet med en huskrasch och amerikanska pensionärer i ekonomiska problem är inte taget ur luften. Och i ljuset av efterverkningarna av stigande räntor, fallande bostadspriser och aktier, samt eventuellt stigande dollar är de mest intressanta placeringarna just nu följande:


Artikeln fortsätter här…

P.S. (och om du vill ha mer på svenska så finns snart ett färskt decemberavsnitt [publiceras den 7 december kl 00:01] av Outsiders där jag går igenom hur och varför hela min investeringsportfölj är uppbyggd. Prenumerera gärna på vårt gratis nyhetsbrev “Insiders” om investeringar och makro för att inte missa något avsnitt)

How hard can it be? Consult on Blockchain/Bitcoin

Executive Summary: How to make money consulting on Bitcoin and Blockchain technology

Two steps: 1. Learn it, 2. Consult

Article length: 338 words


 

There is a way, do you have the will?

Hardly anybody knows anything about Blockchain.

That leaves huge room for you to make money.

If you’re reasonably intelligent and used to learning things quickly through deep focused work, you should read up on Bitcoin/Blockchain, package a convincing offer and start consulting. 20 hours of preparation is plenty in this context. Then you’ll learn enough to become a true expert over the following 100h.

I think most organisations, authorities and companies need (and want) to understand the technology. In addition, I’m certain they’ll soon start budgeting for training their employees.

So, what you need to do, if you want to make money and become an expert in a very hot area, despite lacking an education, is this:

  1. Learn about Bitcoin. You could start by reading Princeton‘s recently released free text book on the subject (perhaps “Princeton” is enough to make you see this is a highly lucrative area, or soon will be)
  2. Create a clean and fresh website, and demonstrate your knowledge (it will become clear after reading up on it)
  3. Create a few template applications and offers, i.e., ideas of how and why your local start-ups, your multinational HQs, your municipal authorities, politicians, police etc. should use knowledge about the Blockchain technology (you should be able to do this after bullet 1. above)
  4. Demonstrate a pedagogical streak, through extremely clear, as-to-a-child, infographs and examples, that scream to decision makers that they need to hire you to explain:
    1. Why it is important
    2. What you can use it for, or risks you want to avoid

 

There, free advice for you or that unemployed friend of yours (share the article!).

Consulting on Bitcoin is basically free money.

Have you signed up for my free newsletter yet? No? Do it now and get my e-book “The Retarded Hedge Fund Manager” for free.