Så tjänar du mest på rapportsäsongerna

This post is in Swedish. In it I talk about how I use earnings seasons for entering and exiting positions I already have a strong opinion on. Try translating the entire original post here if you’re interested.

Ku-treorna väller in!

Hur ska man hinna ta till sig all information under en rapportperiod? Svaret är att du inte ens ska försöka.

Är det överhuvudtaget rimligt att tro att du kan vara snabbare än högavlönade proffs, maskiner och institutioner? 

-Nej.

Ställ dig istället först följande tre frågor: 

Vad kan du veta? Vad är värdefullt att veta? Vad är slöseri med tid? Bara det som rimligen kan påverka ett bolags aktiekurs eller dess underliggande faktiska värde, och som inte redan är inräknat i kursen. Allt annat är onödigt brus, om man inte tror att kunskapen kan komma till nytta genom att underlätta framtida analyser. 

Rent slöseri med tid är till exempel aktiviteter som att stirra på aktiekursgrafer i realtid. Läs mer här

perceptionen av framgång är viktigare än fakta

Fundamentalanalys är grunden för bedömning av ett företags förmåga att överleva och att skapa värde på lång sikt. Det är information du kan veta ganska mycket om och som över tid bestämmer din avkastning. På kortare sikt, vilket tyvärr kan vara så mycket som 5-10 år, är emellertid perceptionen av framgång viktigare än fakta som stödjer den. 

Det absolut svåraste att hantera på aktiemarknaden är

samspelet mellan verkligheten och hur den uppfattas

Det är alltså inte företagens finansiella utveckling som är avgörande, utan investerarkollektivets tolkning av andras funderingar kring visserligen dels finanserna men främst kursrörelserna. 

Ur det perspektivet är uppgifter om försäljning, resultat, kassaflöde, tillgångar och skulder nästan helt oväsentliga. Och ändå är det dessa fundamenta som på lång sikt är det enda relevanta riktmärket för marknadsvärdet.

Det finns ändå framför allt två rimliga användningsområden för teknisk analys. Det ena är att…

…om det inte finns en tydlig… 

Läs resten av texten här

Det andra är att mäta graden av…

alltså hur…

Den senare analysen kan användas för bedömningar av om…

Läs resten av texten här

Stress Adjusted Returns, dvs avkastning i förhållande till din insats och grad av stress du känner över dina investeringar

Börja med att mentalt lägga allt du inte kan kontrollera i en låda som du stänger, låser och glömmer. Sedan designar du ett effektivt system för att filtrera fram en praktisk signal ur ett ohanterligt brus och använder den för att avgöra om det är en systematisk förändring på gång. 

Om det inte är det, vilket oftast är fallet, så kan du …

I det perspektivet är det kanske mer intressant att fundera över nedsidan i aktier som H&M, Ericsson och Securitas. OBS dock att inget här är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.

OBS, den här texten är bara en teaser för den riktiga texten hos Vontobel. Följ länkarna dit och läs hela texten om du är intresserad.

Så använder man värderingsmultiplar mest effektivt

This is a rare post in Swedish and deals with how to use same-company historical relative valuation multiples as input for investment decisions. If you don’t understand Swedish, skip to the previous post.

Om du förstår svenska rekommenderar jag att du klickar här så kan du läsa hela krönikan hos Vontobel, för här får du bara några utdrag.

Är P/S 1,2 för Hennes och Mauritz billigt?


Från Vontobel

Här är ett förslag på en process för att filtrera fram investeringsidéer som ofta kommer ge en god avkastning — men inte alltid, för sådana processer finns inte:

Utgå från en grupp företag du tror skulle kunna bli bra investeringar. Det kan vara utifrån tips från kunniga och trovärdiga personer eller analysfirmor; eller något så enkelt som de största företagen i en viss region (t.ex. OMX 30), eller ett antal företag inom en viss bransch (kanske Betting, Biotech, Banker, Livsmedel, Kläder eller Verkstad) du har anledning att tro kan generera bra avkastning.

Filtrera sedan bort de aktier som inte uppfyller dina krav. Det kan vara faktorer som lönsamhet, tillväxt, utdelning, storlek, börsomsättning och liknande. Ett av de vanligaste filtren är värdering , men värderingen behöver sättas i relation till någonting för att man ska veta om den är hög eller låg, dvs om aktien är dyr eller billig. Fortsättning följer här.


Ett problem med just vinstmultiplar är att vinstmarginalerna kan variera kraftigt över såväl konjunkturcykler som produktcykler. Då är Price/Sales ett stabilare värderingsmått. Fortsättning följer här.


Observera också att om den handlas nära lägstanivån i intervallet måste man vara lika noggrann. Visst, om inget särskilt har hänt så är aktien kanske tillfälligt billig och kan vara på väg att stiga igen, men det kan också vara så att mer insatta investerare har en anledning att sälja nu hellre än sen. Kanske väntar ökad konkurrens eller ofördelaktig lagstiftning runt hörnet. Marknaden är ofta bra på att sniffa fram sådan här information i förväg.

En filtrering på extremvärden är således bara en startpunkt för att hitta intressanta situationer, och inte minst ett sätt att minska antalet objekt att analysera på allvar. Fortsättning följer här.


Oavsett vilka bolag du äger är det en bra övning att ta reda på om de är “billiga” eller “dyra” just nu relativt sina historiska intervall. Om du då inte har en bra förklaring till varför så är det en signal för att fundera på åtgärder för att skydda portföljen, eller kanske tvärtom att öka exponeringen. Fortsättning följer här.