Azelio – scenarioanalys

Ligger dina estimat runt Redeyes siffror om 2 500/7 500/15 000 eller är Azelios siffror mer rimliga 6 000/17 000/35 000?

  1. Mina estimat ligger fortfarande närmare Azelios, men med tanke på de fortsatta pandemivågorna, att Azelio inte har några order ännu, och att pre-revenue start-ups alltid drabbas av förseningar så bör man idag räkna med att Redeye ligger närmare sanningen. Det är oklart vad som är ”rimligast” prognos.
  2. Jag ligger kvar på Azelios scenario eftersom Azelio inte har gett signaler om att missa, eller att kunderna skulle vara tveksamma. MOU:erna som man redan fått, trots att produktionen inte ens har startats och att längre verifikationsdata inte är tillgängliga ännu, är redan uppe i halva den storleksordning Azelio behöver.
    1. Det är vidare gott om tid kvar att lägga order för 2023 och 2024 och produktionskapaciteten finns redan på plats. Givet att tekniken och ekonomin i tekniken håller, vilket är hela förutsättningen för aktiecaset så finns egentligen ingen anledning att tveka på Azelios scenario, även om inget konkret har bevisats ännu.

Vad tycker du aktien är värd idag samt om 2 år förutsatt att ditt scenario infrias?

  1. Om Azelio säljer 17 000 enheter år 2023 för 11 miljarder kr och gör 15% i EBIT = 1,65 mdr så tror jag att aktien cirka två kvartalsrapporter innan detta faktum värderar Azelio till *minst* 10x EBIT = 16,5 miljarder kr. Med 115m aktier innebär det 143 kr per aktie om två år, dvs ungefär i augusti 2023. Avrunda det till 150 kr/aktie
  2. 35 000 enheter motsvarar med samma värderingsprincip 297 kr per aktie sensommaren 2024. Avrunda det till 300 kr/aktie
  3. Motiverat värde per IDAG bör inkludera en ”stor” uppsida för start-up-risken man utsätter sig för (40% per år t.ex). Det innebär ett värde per IDAG på (baserat på 2023) 150/1,4/1,4 = cirka 75 kr per aktie motiverat idag (+100% från dagskurs), eller (baserat på 2024) 300/1,4^3 = cirka 110 kr/aktie idag.
  4. OBS att OM scenariot skulle infrias, och om tillväxten därefter ser ut att fortsätta, vilket den torde göra om man bevisat teknik- och kundintresse med besked enligt ovan leverans för 2023-2024, så borde och torde värderingen bli mycket högre än 10xEBIT. OM vi väl står i januari 2024 eller januari 2025 med en faktiskt redovisad EBIT på 1,7 respektive 3,4 miljarder kr och 100% resultattillväxt så vore egentligen minst 30x EBIT motiverat snarare än 10x. Jag tror marknaden lätt skulle ge Azelio den värderingen, givet att redovisade vinster 2023-24 är enligt scenariot. Det skulle i så fall motsvara cirka 200-300 kr/aktie IDAG med 40% årlig diskontering. Eller 1000 kr/aktie i början av 2025.
  5. Mitt aktiekursscenario för kommande halvår, ungefär fram till Q4-rapporten tidigt 2022 är att nyhetsflöde om produktionsstart, order, MOU:er, nya aktieägare (ESG-fonder) i accelererande vågor lyfter aktien till en tillfällig euforitopp på kanske 120 kr innan den faller tillbaka under 100 igen. På 90kr per aktie i januari 2022 diskonteras ungefär en lyckad leverans av 17 000 enheter för 2023 med 10x EBIT med ca 40% per år.

AZELIO — Vad gör man när båda händerna är använda?

Vad gör man när man redan har köpt med båda händerna och kursen fortsätter nedåt? Vad gör man när man sålt en del andra klenoder för att “bottenfiska” även när händerna är slut?

DET BEROR PÅ. När det gäller Azelio gör jag just nu så här, vilket bygger på att jag ser det fundamentala läget som oförändrat, dvs utsikterna för order, försäljning och resultat kommande 2-4 år:

Jag tror att nyhetsflödet kommer igång i september 2021, först med nyhet om produktionsstart, sedan nyheter om mindre order under hösten/vintern 2021. Har jag tur så blir orderna stora nog för att vända sentimentet på allvar. FOMO kan då lyfta kursen till runt 100kr, enligt det som varit min primära plan från start för knappt två år sedan.

Free float blir för övrigt hela tiden mindre i takt med att insiders och andra långsiktiga ägare ackumulerar aktier på låga kurser. Det har också gått ruskigt fort uppåt från 7kr till 35kr när man tänker efter, så jag är mer än nöjd med utvecklingen 2020-2021. Det var ganska få som vågade tro det för bara 18 månader sedan.

MEN, eftersom det är en pre-revenue start-up, som verkar i en tung och konkurrensutsatt verkstadsindustri med politisk risk, dessutom under ständigt nya vågor av pandemi, så måste man räkna med förseningar, även om Azelios underliggande ställning skulle vara intakt.

Det är först under 2022 som signifikanta order ska komma in för att inte hela caset ska kännas vara i fara. Och dessa order ska vara viktade mot andra halvåret. FÖRSTÅS!, eftersom det är ett bolag i tillväxt, och det är så inköparnas budgetar och förhandlingsavslutsperioder brukar läggas upp.

Alltså behöver det inte vara konstigt om Azelioaktiens verkliga renässans dröjer till 12 månader från nu, dvs sensommaren 2022.

OBS, det senare är alltså inte mitt huvudscenario, men det är ett scenario som är ganska negativt i ett helt år till utan att behöva riskera att hela caset är kört. Mitt huvudscenario däremot är ett fortsatt fall till 29-31 kr med botten runt mitten av augusti 2021, följt av en långsam U-vändning uppåt vilken accelererar i september/oktober 2021, i takt med tilltagande nyhetsflöde runt produktion och order. Jag tror på en ultimat kurstopp på 120kr någon gång runt årsskiftet 2021-2022, givet att ordernyheter och FOMO samverkar som jag hoppas. Till sist är det rimligt att toppen följs av en hyggligt skarp rekyl nedåt mot strax under 100kr när euforin lägger sig.

Detta är förstås bara mina ofullkomliga och vinklade, nuvarande gissningar och rop, förhoppningar, önsketänkande, drömmar och bästa gissningar jag har om hur Azelios närmaste framtid kan te sig. De bygger på en samlad bedömning om inblandade ägare och ledare samt gamla kursmönster, potentiella vinster, värderingsmultiplar och börsens totala sannolika beteende kommande 6-12 månader.

OBS! Detta är inte en analys av Azelio eller dess aktie. Detta är inte en rekommendation att köpa eller sälja Azelioaktier eller andra finansiella instrument. Alla investeringar innebär risk att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Gör din egen analys samt ta hjälp av en certifierad finansiell rådgivare innan du ens funderar på att riskera dina pengar.

Azelio – därför kan du lita på VD

— OBS, inledningen till detta inlägg är i stort sett kopierat rakt av från ett inlägg på Placera

Angående Jonas Eklind och historien bakom hans tid på kollapsade bolaget MORPHIC

Denna information kom förstås fram redan vid börsnoteringen av Azelio, och förklarar varför kursen pendlade mellan låga 7-14 kr per aktie under ganska lång tid. Jonas tid på Morphic och agerande i sin ledande roll diskuterades ofta i såväl institutionell media som sociala medier, så det är gammal information som alla som gör sin egen analys känner till sedan länge.

Jonas svar kan läsas nedan:
Ang. Morphic

I analysen står: ”… Jonas Eklind var VD under två år då Morphic och dess nyckelpersoner verkligen överträffade sig själva i oseriöst haussande av den egna aktien.

Jonas Eklinds inblandning är felaktigt beskriven.

Så här gick det egentligen till, vilket snarast understryker att Jonas är en VD man kan lita extra mycket på, inte tvärtom

En artikel i Affärsvärlden från september 2009 beskriver att Eklind försökte stoppa huvudägarnas agerande men att han då fick sparken.

Jonas gavs även ansvarsfrihet på bolagsstämman vilken hölls året efter han fått gå från bolaget, men det gällde inte de styrelsemedlemmar/huvudägare som lade fram de omskrivna uppgraderade tillväxtplanerna.

… Den normala arbetsordningen i de flesta bolag är att företagsledningen arbetar fram en affärsplan med budget och föreslår målsättningar för styrelsen, som denna sedan fastställer. Men i Morphic var det styrelsen som satte upp målen.”

Under våren och sommaren 2008 hoppade en strid ström av personer av från bolagets styrelse. I september lämnade även finanschefen sin tjänst. Bakom avhoppen låg Enås och Dahlbergs sätt att toppstyra styrelsen och bolaget, enligt uppgifter till Affärsvärlden.

Diskussionerna om försäljningsmålet på 10 miljarder uppges ha varit en utlösande faktor.

Vd:n Jonas Eklind ville inte ställa sig bakom målen och tillsammans med flera andra i koncernledningen begärde han ett möte med ordföranden Peter Enå, för att förklara att företaget var på väg åt helt fel håll och att man måste skära i kostnaderna. Mötet skulle ske klockan nio på morgonen den 28 oktober.

Men klockan åtta samma morgon kallades Eklind in till Peter Enå och fick sparken. Därför blev det inget möte med ledningen den dagen. Till ny vd utsågs dotterbolagschefen Martin Valfridsson.


OBS: jag äger aktier i Azelio, så jag talar i egen sak. Observera även att detta inte är någon rekommendation att handla finansiella instrument.


Se bilder nedan för att få lite perspektiv på kursrörelser bakåt, och kanske framåt, samt på informationsvakuumet som helt väntat råder nu under våren och sommaren. Med lite tur kommer en mindre order redan i september, men egentligen ska man inte hoppas på signifikanta ordernyheter förrän i november. Det är nära nog för att jag inte vågar stå utanför idag. En FOMO-ledd uppgång kan förstås inledas innan det kommer ordernyheter. Det är så mycket annat som kan driva aktien, t.ex. fler MOU:er, nya ESG-fonder eller andra ESG-nyheter, mäklaranalyser som har samma syn som jag och vill publicera sina rekommendationer i tid, stora investerare som vill börja köpa aktien medan kursen står relativt lågt innan bolaget blir hajpat igen.

Jag har hört någonstans att det inte finns några dumma frågor

Jag får samma frågor om och om igen när det gäller Azelio. Det är både från nytillkomna och vad som snart får kallas för Azelioveteraner. Frågorna gäller MOU:er, omvandlingsgrad till order, tajming, energilagringskapacitet, energiomvandlingseffektivitet, Masens roll, Masens förluster, Masdar, Jonas Eklinds tid på Morphic, när första riktiga orderna kommer, hur kursen kommer röra sig fram tills dess, och efter ordern, vilken lönsamhet Azelio kommer ha, osv osv.

Vad alla frågorna egentligen uttrycker är bara stressade utrop utan substans, av typen: “Kursen har gått ner, jag har förlorat pengar, det gör mig orolig över kursen“, eller “Kursen har gått upp, vad skönt, nu känns det bra, jag känner mig trygg“. Det är därför frågeställarna aldrig vare sig förstår svaren de fått fem gånger, eller kommer ihåg svaren. Mitt eget ansvar ligger i att jag är dum nog att svara seriöst på frågor som inte är riktiga frågor utan egentligen bara är stressade påståenden. Det är egentligen ingen som blivit mer eller mindre orolig över substansen i Azelios verksamhet de senaste månaderna. Det kan de inte ha blivit för informationen är ju densamma. Nej, folk har bara blivit oroliga för att aktiekursen har fallit från 74 till 38, inte att orderläget eller produktionsförmågan har fallit.

Masen går med förlust. Ja, vad är nytt? Masen ska inte köpa några grejer av Azelio, det är en utställningspark.

Det har inte kommit några order i år. Jaha, nähä, men Azelio har ju sagt att order och produktion väntas först i H2 2021, dvs senast december, men nu med 3 månaders Covid-försening, dvs order senast i mars 2022. Det här är enkel kalendermatematik (om än hela tiden maximalt pessimistiskt tolkad). Jag förstår att kursen sannolikt faller ytterligare, kanske till 30kr, om det inte kommer några nyheter eller köpintressen innan oktober, men i verkligheten, där jag bor, är det inget nytt fundamentalt som har hänt.

TILLÄGG 10 juli: jag kanske ska förtydliga att Azelio vid pandemiuppdateringen sa att de flyttade produktionsstarten till Q3 2021, dvs senast september 2021. Detta gäller produktion, inte order.

Tips: det är lite moment 22 över order och produktion, vilket som ska komma först, och detta förvärras förstås av pandemin. Med det sagt verkar Azelio knappast särskilt stressade över orderläget. Det är många månader kvar innan jag anar oråd och problem med efterfrågan eller produktionsförmågan.

Jonas har jobbat på Morphic. Ja, vilket gicks igenom vid IPO:n. Noga. Och efter det har stora seriösa aktörer köpt aktier på 5-10x kursnivåerna som gällde den vintern, dvs de har fått de svar de ville ha. Om man pratar om Morphic idag, juli 2021 borde man sluta med aktier.

En MOU är inte en order. Grattis, smart, kom du på det i år? Förstår du inte att det här är något som har diskuterats sedan den första MOU:n offentliggjordes? Tips, sluta med aktier. Ett annat tips är att det finns så mycket MOUer och andra förfrågningar att om bara hälften blev order räcker det mer än väl. Och om det kommer nya MOUer i samma takt som hittills så räcker 1/4 konvertering mer än väl. Kan det ändå bli för få order för att försvara kursen i slutänden? Ja, såklart. Kan det bli mycket mer än vad som behövs? Ja, såklart. Vi får vid varje tidpunkt analysera den information vi faktiskt har då, och justera när det kommer nya datapunkter. Nya.

Det kan vara svårt att få igång volymproduktion med tempo och kvalitet från start. Ja, det är exakt därför Azelio jobbat så länge och konsekvent med att säkerställa leveranskedjor, material, processer mm. Kan det fortfarande bli ytterligare förseningar? Ja, självklart, men i den frågeställningen finns inget nytt, så sluta älta saker du varken kan veta eller påverka (så länge det inte finns konkret ny information)

Nej, det finns inga dumma frågor när de ställs första gången, men gång två osv blir frågorna snabbt lika puckade som irriterande. Tänk efter innan du ställer en fråga du redan har fått svar på.

Kursen har rasat! Ha ha, ja. Tips, ta ett par djupa andetag och lugna ned dig och tänk efter vad det egentligen betyder. Jag är faktiskt mest förvånad att kursen står så högt som cirka 40 kr redan nu i juli 2021 (ännu mer förvånad över den spetsiga toppen på 74 kr förstås, varför jag sålde en del på alla kurser över 65kr), med tanke på att antalet aktier ökats till 115m st. Det har alltså gått en bit bättre än förväntat värderingsmässigt det senaste året, med tanke på t.ex. pandemi och att företaget är ett start-up utan intäkter. Tillägg/förtydligande 12 juli: Även om jag är lite förvånad över kursen på 40kr idag relativt kursen på 20kr för ett år sedan, trots utspädande nyemissioner, betyder det inte att jag inte ser en stor uppsida. Uppenbarligen. Jag räknar ju med att nyhetsflödet i höst och vinter ska kunna få kursen att toucha 120kr, så länge planerna för order och produktion hålls på ett ungefär.

Ingen ställer frågor om företagets finansiella situation, så där har det tydligt framgått att kassan är sprängfull. Det kommer inte behövas några fler emissioner i Azelio, så länge inte bolagets planer förskjuts med flera år, eller det kommer konkreta möjligheter till accelererad expansion som kräver mer kapital än man kan generera internt eller med lån. Det vore dock ett positivt problem.   

TIPS till alla som ställer samma frågor om och om igen (samma=dumma) och aldrig kommer ihåg eller förstår svaren. Sluta med aktier, åtminstone med Azelio. Gör som alla andra istället och köp EVO, Embracer och Sinch.

Från en konversation med en kompis: “Mitt huvudscenario är: första signifikanta ordern kommer i oktober, kurs innan ordern ca 30 kr/aktie. Men som sidoscenario har jag att det finns möjlighet till positivt nyhetsflöde eller köpintresse innan dess som gör det hyggligt sannolikt att kursen snarare står över 50 kr i oktober, och därför vill jag inte minska mitt innehav idag.

Jag är egentligen sugen på att köpa aktier nu på 38 kr, för jag tror att det kan komma något positivt nästan närsomhelst (augusti), men jag kan inte rimligen köpa mer än 10% extra innehav och därmed blir det irrelevant. Om kursen däremot går under 20 kr framåt september [ett av kompisens scenarier] kan jag köpa kanske 25-30% aktier extra, dels pga billigare pris, dels pga annat kassaflöde Det skulle göra skillnad och vara värt det.